Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dom zdravlja Doboj

Počeci organizovanog pružanja primarne zdravstvene zaštite na području Opštine Doboj vezani su za tridesete godine prošlog vijeka u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu za područje Sreza Doboj. Dalji razvoj vezan je za pedesete godine kroz organizovanje dispanzera, a zatim i prvog doma zdravlja 1953. godine. Istih godina imamo početak izgradnje prvih ambulanti u seoskom području.

U periodu od 1967. do 1984. Dom zdravlja funkcioniše u okviru združene zdravstvene organizacije „Regionalni medicinski centar 23 avgust“ Doboj, u okviru koga su bili još Regionalna bolnica Doboj, Regionalni zavod za zdravstvenu zaštitu i Apoteka Doboj.

U periodu od 1992. do 1995. godine ustanova je funkcionisala prilagođeno ratnim uslovima i iz tog perioda izašla sa značajnim oštećenjima objekata i medicinske opreme, kao i odlivom kadra, posebno visokostručnog. Sanacija štete započeta je već krajem 1995. saradnjom sa prvim međunarodnim organizacijama tako da je vraćanje većine službi u funkciju urađeno tokom 1997. godine.

Ustanova se vrlo rano opredijelila za uključivanje u reformu, već od 1997. godine u okviru koje je realizovano niz projekata vezanih za mentalno zdravlje, porodičnu medicinu, stručno usavršavanje kadrova, rekonstrukciju i opremanje. Najznačajniji rezultati su formiranje Centra za mentalno zdravlje 1999. godine, Službe porodične medicine, niz završenih stručnih usavršavanja zaposlenih iz različitih oblasti, status obrazovne ustanove.

Kontakt