Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Edukacija u društvenom centru

U Društvenom Centru u Doboju 13. i 14.decembra 2023. godine održana je edukacija na temu “Facilitacija Foruma u mjesnim zajednicama” koju je organizovao Grad Doboj u saradnji sa UNDP-om. Pomenuta edukacija je sastavni dio plana obuka koje su u obavezi proći sve jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u projektu “Jačanje uloge MZ u BiH” koji finansira vlada Švajcarske i Švedska a sprovodi UNDP u saradnji sa Gradom Doboj. U dvodnevnoj edukaciji predstavnici MZ su obučeni o teorijskom i praktičnom dijelu vođenja foruma. U toku obuke učesnici su izrazili želju za organizovanjem edukacija na različite teme, te će u narednom periodu fokus biti na realizaciji traženih obuka.