Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Javna rasprava

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17) zakazuje se,

JAVNA RASPRAVA

Koja će se održati dana 28.08.2023. godine u prostorijama Društvenog centra (Cara Dušana 73/5, Doboj) u 10:00 časova.

Za javnu raspravu predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje nacrta Strategije razvoja Grada Doboja za period 2023 – 2029. godina.

Materijal za raspravu možete preuzeti ovdje.

Obavještenje

U skladu sa stavom 4. člana 62. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21), gradonačelnik izdaje

O B A V J E Š T E Nj E

Skupština Grada Doboj će na 19. zasjedanju zakazanom za dan 25.05.2023. godine, razmatrati odobravanje kreditnog zaduženja Gradu Doboj u iznosu od 1.900.000 KM, u svrhu privremenog finansiranja deficita proizašlog iz gotovinskog toka.