Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Odluka o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po V Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19), člana 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17), u okvirima utvrđenim Odlukom o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19, 8/20), te Odlukom o kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19),  Gradonačelnik Grada Doboj donosi:

O D L U K U

o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po V Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

I

Ovom Odlukom utvrđuje se lista najuspješnijih kandidata po okončanom V Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj broj: 02-022-1320/21  od  15.07.2021.godine

II

Lista najuspješnijih kandidata u smislu ove Odluke, utvrđena je kako slijedi:

1. Marijana Blagojević i Srđan Blagojević, model 2.

2. Tea Đedović i Slaviša Đedović, model 2.

3. Sanja Dragojlović i Zoran Dragojlović, model 1.

4. Vinka Živković i Branislav Živković, model 2.

5. Milica Đurđević i Vladan Đurđević, model 2.

6. Snježana Đuranović i Dejan Đuranović, model 2.

7. Mirela Đekić i Slađan Đekić, model 2.

8. Tamara Bojić i Dejan Bojić, model 2.

9. Aleksandra Lukić i Miloš Lukić, model 2.

10. Antonela Bandić i Dragoljub Bandić, model 2.

11. Ljubinka Vasilić i Ljubiša Vasilić, model 2.

12. Maja Puljanović i Dražen Puljanović, model 2.

13. Kristina Đurković i Žarko Đurković, model 2.

14.  Violeta Jović i Bogdan Jović, model 2.

15.  Sandra Radojčić i Luka Radojčić, model 1.

16.  Nataša Mišić i Nikola Mišić, model 2. 

17.  Jelena Pašalić i Darko Pašalić, model 2.

18.  Marina Todorović i Aleksandar Todorović, model 2.

19.  Jovana Blažanović i Dejan Blažanović, model 2.

III

Zadužuje se Predsjednik Komisije za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, da prema utvrđenoj listi pozove najuspješnije kandidate, odnosno da u saradnji sa Kabinetom Gradonačelnika pripremi prijedloge odluka o odobravanju sufinansiranja stambenih jedinica.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biće objavljena na oglasnoj tabli Grada Doboj i zvaničnoj internet prezentaciji Grada Doboj.

Broj: 02-022-1682 /21
Datum: 23.08.2021. godine

GRADONAČELNIK
Boris Jerinić

Obavještenje o dodjeli subvencije za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena

Broj: 02-022-1648 /21.
Doboj,17.08. 2021. godine

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:97/16 i 36/19), člana 60. stav 18.i člana 77. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj:1/17), a u vezi sa Programom dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVIĐ19) u Gradu Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj:3/20) i Javnim pozivom poslovnim subjektima u gradu Doboj, za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVIĐ19 izazvane virusom SARS-COV-2, broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godine, Gradonačelnik Grada Doboj, d o n o s i

ODLUKU

o dodjeli subvencije za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog  imena

Član 1.

Ovom odlukom dodjeljuje se subvencija za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena, poslovnim subjektima, a na osnovu Programa dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVIĐ19) u Gradu Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj:3/20) i Javnog poziva poslovnim subjektima u gradu Doboj, za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVIĐ19 izazvane virusom SARS-COV-2, broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godine.

Član 2.

Pravo na subvenciju za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena, u skladu sa raspoloživim sredstvima ostvaruje samostalni preduzetnik/pravno lice, koji na dan 31.12.2019. godine, nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Gradu, po osnovu komunalne takse za isticanje poslovnog imena, a kojem je zabranjeno obavljanje djelatnosti, odnosno ograničeno ili otežano obavljanje djelatnosti, za alikvotni dio komunalne takse za mjesec mart, april i maj 2020. godine u visini njihove obaveze i to 100%, odnosno 50% iznosa alikvotnog dijela komunalne takse, a kako slijedi:

Redni brojIME I PREZIME NAZIV FIRMEIZNOSPOSTOTAK SUBVENCIJE
1.RTV SERVIS „MG ELEKTRONIK“ Goran Pjanić s.p. Doboj10,00  KM  50%
2.Vulkanizerska radnja i autopraonica „AUTO RAD ILIĆ“  Goran Ilić s.p. Doboj8,75  KM  50%
3.Prodavnica MIMA” Daliborka Miličević s.p. Doboj2,60  KM50%
4.Advokatska kancelarija Jaramaz Refika Doboj50,00 KM50%
5.Advokat Jelena Bjelošević Kopanja Doboj50,00 KM50%
6.Advokat Lukić Draženko Doboj50,00 KM50%
7.Advokat Siniša Mikić Doboj50,00 KM50%
8.Advokat Siniša Đorđević Doboj50,00 KM50%
9.Agencija “ZLATA” Gordana Milićević s.p. Doboj18,75 KM50%
10.Auto taxi  Nedo Jović s.p. Doboj12,50 KM50%
11.Kafe “IMPERIJA” Nedo Jović s.p. Doboj37,50 KM100%
12.ZTR “DELTA Igor Ćišić s.p. Doboj20,00 KM100%
13.STR “GRABOVICA” s.p. Brane Popović Doboj25,10 KM50%
14.Taksi “BOJIĆ” Bojan Bojić s.p. Doboj12,50 KM100%
15.“MOBIL KAFE” Đorđe Todorović Doboj37,50 KM100%
16.  “MOBIL TREJD 2” Doboj25,00 KM100%
17.  “MOBIL TREJD 3” Nevenka MiladinovićDoboj25,00 KM100%
18.  “MOBIL TREJD 1” Goran Todorović Doboj25,00 KM100%
19.  RTV SERVIS „KOLOR“, Milenko Starčević s.p.  Doboj10,00  KM50%
20.Restoran „TRI FENJERA“ Željko Đuričić s.p. Bukovica Velika75,00  KM100%
21.  „WATER JET“ D.O.O. Doboj62,50  KM50%
22.  “DŽOKER” D.O.O. Doboj1.416,00 KM100%
23.  „RAIN MANAGAMENT“ D.O.O. Doboj125,00 KM100%
24.ZD „RISTIĆ“ s.p. Velinko Ristić17,50  KM50%
25.  Cvjećara “MIMOZA” Marina Jovanović s.p. Doboj12,50 KM50%
26.  FIZIO ART  D  Suzana Maksimović Doboj20,00 KM100%
27.  Butik “RENOME” Savo Đurić s.p. Doboj25,00 KM100%
28.  Restoran “HARIZMA”  s.p. Doboj75,00 KM100%
29.  Pivnica “PRVA SRPSKA PIVNICA”  s.p. Doboj37,50 KM100%
30.  Trgovina polovne robe “VENKA” Poljice25,00 KM100%
31.  FS ”SANDRA” Sandra Đurić s.p. Doboj15,00 KM100%
32.  Taksi prevoz “MIŠIĆ” Milenko Mišić s.p. Doboj25,00 KM100%
33.  Trgovina Komision “BRUNDO” Bušletić37,50 KM100%
34.  Frizerski salon “KO TE ŠIŠA”, Lejla Rakić Pašić s.p. Doboj15,00 KM100%
35.  Zanatska radnja “KONRAD”, Vladimir Nedić s.p. Doboj5,00 KM50%
36.Trgovina “ELEKTROMATERIJAL STJEPANOVIĆ”, s.p. Doboj3,13 KM  50%
37.Samostalna agencija za računovodstvo “FIL RAD” Slavica Vukojević18,75 KM50%
UKUPNO2.530,58 КМ

Član 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije Grada Doboj.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

GRADONAČELNIK
Boris  Jerinić

Obavještenje o obustavi saobraćaja povodom posjete patrijarha srpskog Porfirija Gradu Doboju

Policijska uprava Doboj obavještava građane da će povodom Preobraženja Gospodnjeg i posjete Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija gradu Doboju, biti obustavljen saobraćaj na sljedećim lokacijama:

Dana 18.08.2021. godine, u vremenskom periodu od 17,00 do 20, 00 časova:

• ulica Kralja Aleksandra (od kružnog toka do ulice Vojvode Mišića)
• dio ulice Pop Ljubina (od raskrsnice sa ulicom Trebavska do srednje medicinske škole)

Dana 19.08.2021. godine, u vremenskom periodu od 06,00 do 15,00 časova:

• ulica Kralja Aleksandra
• dio ulice Pop Ljubine (do bolničke kapije)
• ulica Kneza Lazara (u blizini ugostiteljskog objekta „Kuštro“)
• ulica Cara Dušana (od raskrsnice sa ulicom Jug Bogdana do „SFOR-ovog puta“)

Dana 19.08.2021. godine, u vremenskom periodu od 12,00 do 15,00 časova:

• ulica Kralja Aleksandra
• ulica Nemanjina
• ulica Kneza Lazara
• ulica Hilandarska i
• dio ulice Cara Dušana (od raskrsnice ulice Jug Bogdana do raskrsnice sa ulicom Hilandarska).

Takođe, obavještavamo vas da je određen alternativni pravac za kretanje sanitetskih vozila do Doma zdravlja i gradske bolnice ulicama Svetog Save, Meše Selimovića i Pop Ljubine.

Apelujemo na građane da poštuju saobraćajna pravila i propise te da poštuju naređenja policijskih službenika kako bi navedeni događaj protekao bez incidenata.

Obavještenje za sve medijske kuće

Povodom 19. avgusta 2021.godine, Preobraženja Gospodnjeg i posjete Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija gradu Doboju, informišemo vas da je za medijsko praćenje ovog događaja neophodno da se prethodno akreditujete.

Pravo na prijavu imaju sve akreditovane medijske kuće.

Ista se vrši putem obrasca, koji je moguće predati na info pult Gradske uprave Doboj ili elektronski na mejl: protokoligradonacelnika@doboj.gov.ba.

Rok za prijavu je 17.8. 2021.godine do 13 časova.

Obrazac možete da preuzmete ovdje. (Obrazac za prijavu medijske kuće.pdf)

Doboj, 12.avgust.2021.godine 

KABINET GRADONAČELNIKA