Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Prva vanredna sjednica Skupštine grada

Na osnovu člana 52. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj”, broj: 1/17) i člana 74., stav 4. Poslovnika o radu Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj”, broj: 1/17), sazvana je PRVA VANREDNA sjednica Skupštine grada Doboj za 24. april 2020. godine (petak). Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine grada Doboj, sa početkom u 10.00 časova.

Kolegijum Skupštine za prvu vanrednu sjednicu Skupštine Grada Doboj predlaže sledeći:

DNEVNI RED

 1. Razmatranje nacrta Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 2. Razmatranje nacrta Odluke o izvršenju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o godišnjem obračunu budžeta Grada Doboj za 2019. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o angažovanju novčanih sredstava za pomoć penzionerima na području Grada Doboj,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o subvencionisanju troškova isporuke toplotne enegrije privrednim subjektima na području Grada Doboja,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o oslobađanju zakupnine,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje poslovnog prostora,
 9. Razmatranje prijedloga Programa dodjele subvencija subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID-19) u Gradu Doboju,
 10. Razmatranje izmjene Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu,
 11. Razmatranje nacrta Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Doboja za 2020. godinu,
 12. Razmatranje Izvještaja o realizaciji programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu,
 13. Razmatranje Informacije o stanju transakcionog računa donatorskih sredstava za nabavku opreme i pomoć zdravstvenim ustanovama Grada Doboj na dan 22. april 2020. godine,
 14. Razmatranje Informacije o vodosnabdijevanju Grada Doboja u 2019. godini,
 15. Razmatranje Informacije o utrošku električne energije za javnu rasvjetu januar – decembar 2019. godine,
 16. Razmatranje Informacije u vezi izvršavanja obaveza Grada Doboj po pitanju omogućavanja otkupa drugog odgovarajućeg stana nosiocima stanarskog prava čiji je stan u sastavu ratom uništene zgrade,
 17. Razmatranje Informacije o realizaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Doboja za period 26.12.2017 – 31.12.2019. godine.

Gradski štab za vanredne situacije: Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi

Na osnovu člana 22. stav 12., člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 90/17), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik Grada Doboj“, br. 2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine, Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, Republičkog štaba za vanredne situacije 05-1/20 od 21.03.2020. godine, Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj u vezi sa radom zdravstvenih ustanova – apoteka, Republičkog štaba za vanredne situacije 06-6/20 od 22.03.2020. godine a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Komandant štaba donosi:

NAREDBU

o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih  i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Doboj

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, zaštite i spasavanja stanovništva, te provođenja Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske:

1. Zabranjuje se rad sledećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 30. marta 2020. godine i to:

 • ugostiteljskim objektima svih kategorija,
 • trgovinama, osim subjekata iz člana 2., stav 1., 2., 3., 4., 5., 6., ove odluke,
 • trgovine na malo (boje i lakova, elektro i vodomaterijala, keramike, namještaja, obuće, odjeće i rasvjete ),
 • uslužne djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
 • svadbenim salonima,
 • fitnes  centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
 • dječijim igraonicama,
 • pijacama na području grada Doboja.

2. Ograničava se rad:

 • zdravstvenih ustanova – apoteka

   a) radnim danom od 08 do 18 časova

   b) vikendom od 08 do 13 časova,

 • u cilju realizacije Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br: 06-6/20 od 22.03.2020. godine o snabdjevanju lijekovima i medicinskim sredstvima kada apoteke ne rade zadužuje se  zdravstvena ustanova – ZU „Moja apoteka“, smještena u zgradi JZU „Dom zdravlja“ Doboj, da organizuje rad od 00-24 časova,
 • trgovačkim centrima od 07,00 do 18,00 časova, mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje,
 • trgovine prehrane/robe široke potrošnje 07,00 do 18,00 časova
 • subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u okviru prodaje njihovih proizvoda) – od 07,00 do 19,00 časova.
 • trgovine stočne hrane od 07,00 do 18,00 časova,
 • trgovine građevinskim materijalom – stovarišta od 7,00 do 18,00 časova

Subjektima iz stava 3.,4, i 5. ovog člana dozvoljen je rad u skladu sa ovim članom ako se radi o subjektima koji prometuju pretežno prehrambenim proizvodima (više od 50%).

Rad u subjektima iz stava 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog člana organizovati uz preduzimanje sledećih mjera:

 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru ( jedna osoba na 50m2, a maksimalno pet osoba na objekte veće od 200 m2 ), tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu biti u objektu,
 • ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
 • javne kuhinje – dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima,
 • dostava životnih namirnica je dozvoljena od 07,00 do 18,00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi,
 • hoteli, moteli i hosteli – mogu pružiti usluge u svom prostoru za svoje goste a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela,
 • benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat – od 07,00 do 18,00 časova,
 • poljoprivredne apoteke – od 07,00 do 18,00 časova, uz preduzimanje sledećih mjera:
 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje mogu istovremeno ulaziti (jedna osoba na 50m2, a maksimalno pet osoba na objekte veće od 200 m2),
 • ispred blagajni ograničiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

3. Gradska uprava i gradske službe će organizovati svoj rad kako slijedi:

 • u svim organizacionim jedinicama Gradske uprave organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta,
 • ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće,
 • na ulazu u sve službene prostorije Gradske uprave koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u Upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Gradske uprave i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima Uprave od najmanje jedan metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i povišene higijene,

U svim gradskim ustanovama i preduzećima, osim Doma zdravlja, organizovati minimalan proces rada uz izvršavanje svih funkcija; ostala lica uputiti na rad kod kuće ili od kuće, obezbijediti iste mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorima gdje se pružaju usluge,

 • sve organizacione jedinice, gradske ustanove i preduzeća dužni su pisano izvijestiti Komandanta štaba za vanredne situacije i Gradski štab o preduzetim mjerama.

4. Dom zdravlja će reorganizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima sa resornim ministarstvom pri čemu:

 • organizovati se za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom Korona,
 • prioritetno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta,
 • organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima,
 • pojačati kontrolu na ulazu u Dom zdravlja, svih lica kako bi se zaštitili zdravstveni radnici Doma zdravlja.

5. Zadužuje se Odjeljenje za inspekcijske poslove i Odjeljenje za poslove komunalne policije da u provođenju ove Naredbe obezbijedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

6. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 5. ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Komandanta gradskog štaba za vanredne situacije.

7. Naredba broj: 02-022- 644/20 od 22.03.2020. godine se stavlja van snage.

8. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Broj: 02-022-648/20                                                                          KOMANDANT ŠTABA

Datum: 23.03.2020.                                                                                      Boris Jerinić

Upis u prvi razred osnovnih škola

Budući da se bliži termin za upis učenika u prvi razred propisan odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br 44/17, 31/18 i 84/19), a imajući u vidu trenutnu situaciju izazvanu korona virusom i naložene mjere, ovim putem Vas obavještavamo o načinu evidentiranja djece dorasle za upis u prvi razred školske 2020/2021. godine:

 1. Upis, odnosno prijavljivanje djece će se vršiti ISKLJUČIVO:
 • putem telefona ili
 • putem elektronske pošte
 1. Prilikom prijavljivanja djece potrebno je dostaviti sljedeće podatke:
 • Ime i prezime djeteta
 • Ime jednog od roditelja
 • JMB
 • Kontakt telefon ili mejl adresu
 • Adresu prebivališta

Dokumentaciju potrebnu za uspis ne donositi u školu niti slati poštom. Istu ćete dostaviti školi kada dijete dovedete na testiranje. O terminu testiranja bićete naknadno, blagovremeno obavješteni a uskladu sa preporukama nadležnih institucija.

U tabeli ispod Vam dostavljamo kontakte svih osnovnih škola na području Grada Doboja.

Naziv školeTelefon Elektronska poštaTermin upisa
JU OŠ „Vuk Karadžić“ Doboj053/221-838os110@skolers.orgOd 8:00 do 10:00 i od 11:00 do 13:00
JU OŠ „Sveti Sava“ Doboj 053/203-671 ili 053/221-347os112.pedagog@skolers.org ili * popunjavanjem elektronskog upitnika putem linka na FB stranici i veb sajtu školeod 8:00 do 12:00
JU OŠ „Dositej Obradović“ Doboj053/236-714os111.pedagog@skolers.orgod 8:00 do 15:00
JU OŠ „Đuro Jakšić“ Doboj053/280-007os115@skolers.orgod 8:00 do 13:00
*30.03. i 01.04.  
JU OŠ „Milan Rakić“ Velika Bukovica053/286-278os116@skolers.orgod 08:00 do 10:00
JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Boljanić053/276-001os113@skolers.orgod 08:30 do 13:00
JU OŠ „Ozren“ Donja Paklenica065/953-629os140@skolers.orgod 10:00 do 12:00
JU OŠ „Radoje Domanović“ Osječani053/285-031os114.pedagog@skolers.orgod 08:00 do 12:00   *30.03-01.04.
JU OŠ „Petar Kočić“ Sjenina Rijeka053/277-297 ili 053/277-298os117@skolers.orgod 08:00 do 12:00

Gradski štab za vanredne situacije: Naredba o regulisanju radnog vremena

Na osnovu člana 22. stav 12., člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik Grada Doboj“, br. 2/18) čl. 60. i čl. 77 Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboja“, br. 1/17), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine i Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, Republičkog štaba za vanredne situacije 05-1/20 od 21.03.2020. godine, a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Komandant štaba donosi:

NAREDBU

o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih  i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Doboj

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, zaštite i spasavanja stanovništva, te provođenja Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske:

1. Zabranjuje se rad sledećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 30. marta 2020. godine i to:

 • ugostiteljskim objektima svih kategorija,
 • trgovinama, osim subjekata iz člana 2., stav 1., 2., 3. i 4. ove odluke,
 • trgovine na malo (boje i lakova, elektro i vodomaterijala, keramike, namještaja, obuće, odjeće i rasvjete ),
 • uslužne djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
 • svadbenim salonima,
 • fitnes  centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
 • dječijim igraonicama,
 • pijacama na području grada Doboja.

2. Ograničava se rad:

 • trgovačkim centrima od 07,00 do 18,00 časova, mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje i apoteke,
 • trgovine prehrane/robe široke potrošnje 07,00 do 18,00 časova
 • subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u okviru prodaje njihovih proizvoda)- od 07,00 do 19,00 časova.
 • trgovine stočne hrane od 07,00 do 18,00 časova,
 • trgovine građevinskim materijalom-stovarišta od 7,00 do 18,00 časova

Subjektima iz stava 1.,2, i 3. ovog člana dozvoljen je rad u skladu sa ovim članom ako se radi o subjektima koji prometuju pretežno prehrambenim proizvodima (više od 50%).

Rad u subjektima iz stava 1., 2., 3., 4. i 5. ovog člana organizovati uz preduzimanje sledećih mjera:

 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru ( jedna osoba na 50m2, a maksimalno pet osoba na objekte veće od 200 m2 ), tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu biti u objektu,
 • ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
 • javne kuhinje- dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima,
 • dostava životnih namirnica je dozvoljena od 07,00 do 18,00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi,
 • hoteli, moteli i hosteli- mogu pružiti usluge u svom prostoru za svoje goste a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela,
 • benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat- od 07,00 do 18,00 časova,
 • apoteke i poljoprivredne apoteke- bez promjene radnog vremena, uz preduzimanje sledećih mjera:
 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje mogu istovremeno ulaziti (jedna osoba na 50m2, a maksimalno pet osoba na objekte veće od 200 m2),
 •   ispred blagajni ograničiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 •   u zatvorenom prodajnom prostru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

3. Gradska uprava i gradske službe će organizovati svoj rad kako slijedi:

 • u svim organizacionim jedinicama Gradske uprave organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta,
 • ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće,
 • na ulazu u sve službene prostorije Gradske uprave koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u Upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Gradske uprave i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima Uprave od namjanje jedan metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i povišene higijene,

U svm gradskim ustanovama i preduzećima, osim Doma zdravlja, organizovati minimalan proces rada uz izvršavanje svih funkcija; ostala lica uputiti na rad kod kuće ili od kuće, obezbjediti iste mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorima gdje se pružaju usluge,

 • sve organizacione jedinice, gradske ustanove i preduzeća dužni su pisano izvjestiti Komandanta štaba za vanredne situacije i Gradski štab o preduzetim mjerama.

4. Dom zdravlja će reorganizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima sa resornim ministarstvom pri čemu:

 • organizovati se za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom Korona,
 • prioritetno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta,
 • organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima,
 • pojačati kontrolu na ulazu u Dom zdravlja, svih lica  kako bi se zaštitili zdravstveni radnici Doma zdravlja.

5. Zadužuje se Odjeljenje za inspekcijske poslove i Odjeljenje za poslove komunalne policije da u provođenju ove Naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

6. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 5. ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Komandanta gradskog štaba za vanredne situacije.

7. Naredba broj: 02-022- 642 /20 od 20.03.2020.godine se stavlja van snage.

8. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022-644/20

Datum: 22.03.2020. godina                                                                  KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić