Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavještenje

U skladu sa stavom 4. člana 62. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21), gradonačelnik izdaje

O B A V J E Š T E Nj E

Skupština Grada Doboj će na 19. zasjedanju zakazanom za dan 25.05.2023. godine, razmatrati odobravanje kreditnog zaduženja Gradu Doboj u iznosu od 1.900.000 KM, u svrhu privremenog finansiranja deficita proizašlog iz gotovinskog toka.