Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Materijali za Dvadesettreću redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja u 2023.godini

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 44. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj” broj: 1/17 i 3/22) i člana 10. Poslovnika o radu Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj” broj: 1/17),

SAZIVAM 

Dvadesettreću redovnu sjednicu Skupštine Grada Doboj za 14.12.2023. godine (četvrtak). Sjednica će se održati u maloj sali Slobomir P Univerziteta (Svetog Save 1), sa početkom u 10.00  časova.

Kolegijum Skupštine za 23. redovnu sjednicu Skupštine Grada Doboj predlaže sledeći,

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine Grada Doboj održane 22.11.2023. godine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju budžeta Grada Doboj za 2024. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju budžeta Grada Doboj za 2024. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Grada Doboj za 2024. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o visini nepokretnosti po zonama na području Grada Doboj, za potrebe utvrđivanja poreza na nepokrtnosti u 2024. godini,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o angažovanju sredstava,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju prednacrta Urbanističkog plana,
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u KO Podnovlje,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu ovlaštenja,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene usluge JPU „Majke Jugović“ Doboj za kalendarsku 2024. godinu,
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu 2023/2024,
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o upravljanju korištenju i održavanju prostora Društvenog centra Doboj,
 16. Razmatranje prijedloga Pravilnika o upravljanju, korištenju i održavanju prostora Društvenog centra Doboj,
 17. Razmatranje nacrta Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2024. godinu,
 18. Razmatranje nacrta Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2024 – 2025. godinu,
 19. Razmatranje nacrta Programa rada Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Doboj za 2024. godinu,
 20. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Doboj u periodu od 01.01.2023. – 30.09.2023. godine,
 • Kadrovska rješenja,
 • Odbornička pitanja.

NAPOMENA:

 1. Skupštinski materijal za tačke dnevnog 2., 3., 7., 10., 11., 17., 18. naknadno će biti dostaljen.
 2. Molimo odbornike da sjednici prisustvuju u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti da obavijeste Stručnu službu Skupštine Grada Doboj.

Materijal možete preuzeti ovdje.