Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење о јавној расправи

Обавјештавамо одборнике, невладине организације, политичке странке, привредне субјекте, спортске клубове као и све заинтересоване грађане да се од 26.03.2021. године стављају на јавну расправу следећи нацрти одлука и програма:

 1. Разматрање Нацрта Одлуке о критеријумима за додјелу средстава Буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова за 2021. годину,
 2. Разматрање Нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину,
 3. Разматрање Нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину,
 4. Разматрање Нацрта Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2021. годину,
 5. Разматрање Нацрта Програма одржавања, санације и реконструкције водопривредних објеката и водотокова у 2021. години,
 6. Разматрање Нацрта Плана о кориштењу средстава остварених од концесионих накнада у 2021. години,
 7. Разматрање Нацрта Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју града Добоја за 2021. годину,
 8. Разматрање Нацрта Програма кориштења средстава од накнада за промјену пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју града Добоја за 2021. годину,
 9. Разматрање Нацрта  Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера заштите од пожара за 2021. годину,
 10. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе Народна библиотека Добој за 2021. годину,
 11. Разматрање Нацрта  Плана и програм рада Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 12. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе “Дом за старија лица Добој“ Добој за 2021. годину,
 13. Разматрање Нацрта Програма рада Јавна здравствена установа Дом здравља Добој за 2021. годину,
 14. Разматрање Нацрта Плана и програма рада Фондација „Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој за 2021. годину,
 15. Разматрање Нацрта Програма рада Центар за социјални рад Добој за 2021. годину,
 16. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2021. годину,
 17. Разматрање Нацрта Програма рада „Градске развојне агенције Добој“ Добој за 2021. годину,
 18. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2021. годину,
 19. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа Регионална депонија Добој доо за 2021. годину,
 20. Разматрање Нацрта Програма рада Центар за културу и образовање Добој за 2021. годину,
 21. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2021. годину,
 22. Разматрање Нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2021. годину,
 23. Разматрање Нацрта Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2021. године,
 24. Разматрање Нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2021. годину

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 јавна расправа ће бити организована на начин да заинтересоване стране могу подносити приједлоге у писаном облику почев од 26.03.2021. године па у наредних 30 дана односно до 26.04.2021. године.

Заинтересовани могу своје приједлоге достављати надлежном Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности или у стручну службу Скупштине Града Добој.

Материјал за јавну расправу можете преузети овдје.