Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Упис ученика у први разред основне школе за школску 2022/2023 . годину

На основу члана 58. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности Града Добој,

o г л а ш а в а

У П И С  У Ч Е Н И К А

у први разред основне школе за школску 2022/2023 . годину

 У први разред основне  школе треба уписати сву дјецу која до почетка школске године наврше шест година и која су психофизички способна за праћење и савладавање образовно-васпитног програма у школи . Уписати се може и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није раније уписано у школу , а на тражење родитеља и на основу рјешења комисије, у први разред се могу уписати и физички и психички развијена дјеца која до краја текуће календарске године навршавају шест година .

Љекарски прегледи дјеце за упис у први разред основне школе са подручја града Добој обављаће се током мјесеца марта 2022. године.

ЈЗУ Дом здравља организује љекарске прегледе дјеце у просторијама Хигијенско епидемиолошке службе. Термин прегледа се може заказати на број телефона: 065/519-653 сваки радни дан до 15.00 часова.

Подручне амбуланте ће радити систематске прегледе

у складу са актуелним распоредом рада амбуланти.

    На љекарски преглед треба понијети здравствену књижицу дјетета.

Упис дјеце у први разред обављаће се у припадајућим основним школама према сљедећем распореду:

ЈУ ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ ДОБОЈ

Централна школа4. и 5. априлод  8.00  до 15.00 часова
Костајница6. априлод 10.00 до 14.00 часова
Грапска6. априлод 08.00 до 10.00 часова

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ ДОБОЈ

Централна школа4. и 5. априлод  8.00  до 15.00 часова
Липац6. априлод  8.00  до 12.00 часова
Придјел6. априлод 12.00 до 15.00 часова
Шеварлије7. априлод 12.00 до 15.00 часова
Поточани7. априлод   8.00 до 12.00 часова

ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ДОБОЈ

Централна школа4. и 5. априлод  8.00 до 15.00 часова
Миљковац6. априлод  8.00 до 14.00 часова
Макљеновац7. априлод  8.00 до 14.00 часова

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ БОЉАНИЋ

Централна школа5. априлод  8.00 до 15.00 часова
Текућица5. априлод  8.00 до 15.00 часова
Суво Поље5. априлод  8.00 до 15.00 часова

ЈУ ОШ „ОЗРЕН“ ПАКЛЕНИЦА

Централна школа    4. априлод  8.00 до 15.00 часова
Горња Пакленица4. априлод  8.00 до 15.00 часова
Трбук 5. априлод  8.00 до 15.00 часова
Стријежевица5. априлод  8.00 до 15.00 часова

ЈУ ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ ОСЈЕЧАНИ

Централна школа4. априлод  8.00 до 15.00 часова
Бушлетић      5. априлод  8.00 до 12.00 часова
Кожухе5. априлод  8.00 до 12.00 часова
Осјечанске Чивчије6. априлод  8.00 до 12.00 часова

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ СЈЕНИНА РИЈЕКА

Централна школа    4. и 5. април од  8.00 до 15.00 часова
Сјенина6. и 7. априлод  8.00 до 15.00 часова
Доња Палежница8. априлод  8.00 до 15.00 часова
Горња Палежница8. априлод  8.00 до 15.00 часова
Зелиња8. априлод  8.00 до 15.00 часова

ЈУ ОШ „МИЛАН РАКИЋ“ БУКОВИЦА ВЕЛИКА

Централна школа4. и 5. априлод   8.00 до 15.00 часова
Которско6. априлод   8.00 до 12.00 часова
Грабовица7. априлод 11.00 до 13.00 часова
Љескове Воде7. априлод  8.00 до 10.00  часова
Мали Прњавор8. априлод 11.00 до 13.00 часова
Станови         8. априлод   8.00 до 10.00 часова

ЈУ ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПОДНОВЉЕ

Централна школа4. априлод   8.00 до 15.00 часова
Мајевац5. априлод   8.00 до 15.00 часова

Документација потребна за упис дјетета у први разред:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • потврда о пребивалишту,
  • љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе,
  • књига за праћење развоја и учења дјетета, уколико је дијете похађало предшколску установу.

Информације о терминима тестирања дјеце можете добити у припадајућим основним школама.

НАПОМЕНА: РОДИТЕЉИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ УПИСНИХ ПОДРУЧЈА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Графике које можете користити при комуникацији:

Банер за сајт
Графика за друштве мреже