Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ранг листа кандидата за суфинансирање станова младим брачним паровима

Одлука о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по другом јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном другом јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја број: 02-022-2404/19, од 02.12.2019.године.

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

 1. Хелена Јовановић и Петар Јовановић, пријава од 06.12.2019. године 12.09 часова
 2. Милица Ристић и Ристић Радослав, пријава од 10.12.2019. године 11.59 часова
 3. Ивана Нешић – Милутиновић и Душко Милутиновић, пријава од 10.12.2019. године 14.30
  часова
 4. Маја Илић и Дејан Илић, пријава од 18.12.2019. године 13.05 часова
 5. Мара Миљановић и Саша Шувира, пријава од 18.12.2019. године 13.30 часова
 6. Невена Станковић Шљука и Шљука Мирко, пријава од 19.12.2019. године 12.28 часова
 7. Наташа Ђурић и Младенко Ђурић, пријава од 23.12.2019. године 7.00 часова
 8. Горан Тубић и Бојана Тубић, пријава од 23.12.2019. године 14.05 часова
 9. Јелена Стојановић и Миле Стојановић, пријава од 27.12.2019. године 14.00 часова
 10. Кристина Малчић – Благојевић и Стефан Благојевић, пријава од 27.12.2019.године
  14.14. часова

III

Задужује се предсједник радног тијела за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања стамбене јединице.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној плочи и званичној интернет презентацији Града Добоја.

Број: 02-022-35/20
Датум: 15.01.2020. године

Градоначелник Добоја
Борис Јеринић