Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Materijali za Dvadesetdrugu redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja u 2023.godini

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 44. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj” broj: 1/17 i 3/22) i člana 10. Poslovnika o radu Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj” broj: 1/17),

SAZIVAM 

Dvadesetdrugu redovnu sjednicu Skupštine Grada Doboj za 22.11.2023. godine (srijeda). Sjednica će se održati u maloj sali Slobomir P Univerziteta (Svetog Save 1), sa početkom u 10.00  časova.

Kolegijum Skupštine za 22. redovnu sjednicu Skupštine Grada Doboj predlaže sledeći,

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa 21. redovne sjednice Skupštine Grada Doboj održane 12.09.2023. godine,
 2. Razmatranje nacrta Odluke o usvajanju budžeta Grada Doboj za 2024. godinu,
 3. Razmatranje nacrta Odluke o izvršenju budžeta Grada Doboj za 2024. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o angažovanju novčanih sredstava,
 5. Razmaranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2022 – 2023. godinu,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj, blok 1,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj, blok 1,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj, blok 5,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj, blok 5,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj, blok 10,
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj, blok 10,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Donji grad“ Doboj, blok 8,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Donji grad“ Doboj, blok 8,
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj,
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Preslica“ Doboj,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Preslica“ Doboj,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „REGIONALNA DEPONIJA DOBOJ“,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj, blok 6,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Regulacionog plana za izgradnju poslovnog objekta sa ugostiteljskim sadržajima u Doboju,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o prenosu uz naknadu elektroopreme čija je izgradnja finansirana sredstvima iz budžeta Grada Doboj na ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u posjedu Grada Doboja u KO Doboj,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine Grada Doboj broj: 01-013-264/23 od 12.9.2023. godine,
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini nepokretnosti u KO Doboj,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti u obuhvatu plana parcelacije za Privrednu zonu „Velika Bukovica“ Doboj u KO Velika Bukovica neposrednom pogodbom investitoru „Elektroprivreda Republike Srpske – Obnovljivi izvori energije“ d.o.o. Ljubinje,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Plana korištenja javnih površina na području Grada Doboj,
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Luke – Usora“ Grad Doboj,
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o gradskim administrativnim taksama,
 • Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu ovlaštenja,
 • Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja i Službe u Gradskoj upravi Grada Doboj,
 • Razmatranje prijedloga Godišnjeg programa rada Javne predškolske ustanove ,,Majke Jugović” Doboj za radnu 2023/2024. godinu,
 • Razmatranje prijedloga Programa mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Doboja za 2024. godinu,
 • Razmatranje nacrta Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu,
 • Razmatranje nacrta Programa rada za 2024. godinu Javnog preduzeća „Regionalne deponije“ D.O.O. Doboj,
 • Razmatranje nacrta Programa rada za 2024. godinu Fondacije „Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ Doboj,
 • Razmatranje nacrta Programa rada za 2024. godinu Gradske razvojne agencije Doboj,
 • Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2024. godinu Javne ustanove „Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine“ Doboj,
 • Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2024. godinu Javne ustanove „Centar za kulturu i obrazovanje“ Doboj,
 • Razmatranje nacrta Programa rada Muzeja u Doboju za 2024. godinu,
 • Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Sportsko – rekreacioni centar Preslica“ Doboj za 2024. godinu,
 • Razmatranje nacrta Programa rada za 2024. godinu Narodne biblioteke Doboj,
 • Razmatranje nacrta Programa rada Turističke organizacije Grada Doboj za 2024. godinu,
 • Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „RTV Doboj“ d.o.o. za 2024. godinu,
 • Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Centar za socijalni rad Doboj“ za 2024. godinu,
 • Razmatranje nacrta Programa rada Skupštine Grada Doboj za 2024. godinu,
 • Razmatranje Informacije o potrebi realizacije Prostornog plana Grada Doboj, zaštita od poplava i uređenje korita rijeke Spreče,
 • Razmatranje Informacije o potrebi realizacije Prostornog plana Grada Doboj, izgradnja mosta Mrčevac i brzog puta Doboj – Boljanić – Petrovo,
 • Razmatranje Informacije o podnesenom zahtjevu/inicijativi za prekategorizaciju dijela lokalnog puta,
 • Razmatranje Informacije o realizaciji Projekta „Zeleni ekonomski razvoj – GED“ koji implementira Grad Doboj zajedno sa UNDP,
 • Razmatranje Informacije o utrošku električne energije za javnu  rasvjetu januar –  septembar 2023. godine,
 • Kadrovska rješenja,
 • Odbornička pitanja.

Skupštinski materijal možete skinuti ovdje.

NAPOMENA:

 1. Skupštinski materijali za tačke dnevnog reda 5., 18., 20., 25., 28., 47., 48., naknadno će biti dostaljen, a materijal za tačku 33 dostavljen je na prethodnom skupštinskom zasijedanju.
 2. Molimo odbornike da sjednici prisustvuju u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti da obavijeste Stručnu službu Skupštine Grada Doboj.

Prilozi