Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Добој – извјештај анкете

Анкетирање грађана Добоја проведено је у циљу проћене степена задовољства грађана административним и комуналним услугама. Анкета је спроведена методом случајног узорка. Сам процес је осмишљен тако да је анкетирање извршено пред просторијама Градске управе и то методом испитивања грађана и грађанки који су управо користили услуге јавне управе. Испитивање је проведено у децембру 2023 .године на узорку од 400 грађана и грађанки.
Анализирани су одговори којим испитаници изјављују да су задовољни или незадовољни услугама те су дати проценти испитаника/ца. Збир задовољних и незадовољних испитаника/ца не износи увијек 100% јер се један дио испитаника/ца изјаснио да је или неутралан или да не зна.

Комплетан извјештај можете погледати у документу испод

Прилози