Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Службени гласник општине Добој 2-08

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 • Одлука о буџету општине Добој за 2008. годину
 • Одлука о извршењу буџета општине Добој за 2008. годину
 • Одлука о ангажовању буџетских средстава
 • Одлука о ангажовању буџетских средстава
 • Одлука о измјени и допуни
 • Одлуке о одређивању локације регионалне депоније Добој –Тешањ
 • Одлука о мјерама заштите од пољских штета и спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту
 • Одлука о сагласности на Одлуку Начелника општине бр. 02-022-1-06-40/07 од 31.12.2007. године
 • Одлука о приступању измјене саобраћајног рјешења дијела Урбанистичког плана Добој
 • Одлука о измјенама саобраћајног рјешења и спратности објеката дијела Регулационог плана „Центар-Ревизија“ „улица Светог Саве и градски парк“
 • Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради урбанистичког пројекта ужег центра Добој, улица Светог Саве
 • Одлука о издавању у закуп Омладинског дома у МЗ Грабовица
 • Одлука о начину и условима јавне продаје неизграђеног земљишта у државној својини
 • Закључак 01-013-31/08
 • Закључак 01-013-37/08
 • Закључак 01-013-36/08
 • Закључак 01-013-32/08
 • Закључак 01-013-35/08
 • Закључак 01-013-34/08
 • Закључак 01-013-33/08
 • Рјешење о именовању Организационог одбора Традиционалног међународног рукометног ТВ турнира шампиона Добој

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

 • Рјешење о именовању Општинске редакције за прикупљање података за израду Енциклопедије Републике Српске
 • Рјешење о разрјешењу инспектора јавних путева и друмског саобраћаја у Одјељењу за инспекцијске и послове комуналне полиције општине Добој
 • Појединачни колективни уговор за запослене у општинској административној служби Добој

Прилози