Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Материјали за Двадесеттрећу редовну сједницу Скупштине града Добоја у 2023.години

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 44. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој” број: 1/17 и 3/22) и члана 10. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој” број: 1/17),

САЗИВАМ 

Двадесеттрећу редовну сједницу Скупштине Града Добој за 14.12.2023. године (четвртак). Сједница ће се одржати у малој сали Слобомир П Универзитета (Светог Саве 1), са почетком у 10.00  часова.

Колегијум Скупштине за 23. редовну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи,

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање Извода из записника са 22. редовне сједнице Скупштине Града Добој одржане 22.11.2023. године,
 2. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању буџета Града Добој за 2024. годину,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2024. годину,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Добој за 2024. годину,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о висини непокретности по зонама на подручју Града Добој, за потребе утврђивања пореза на непокртности у 2024. години,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о ангажовању средстава,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о прерасподјели средстава,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој,
 9. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој,
 10. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању преднацрта Урбанистичког плана,
 11. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје непокретности у КО Подновље,
 12. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о преносу овлаштења,
 13. Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању економске цијене услуге ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој за календарску 2024. годину,
 14. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима одржавања локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2023/2024,
 15. Разматрање приједлога Одлуке о управљању кориштењу и одржавању простора Друштвеног центра Добој,
 16. Разматрање приједлога Правилника о управљању, кориштењу и одржавању простора Друштвеног центра Добој,
 17. Разматрање нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2024. годину,
 18. Разматрање нацрта Програма мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора за 2024 – 2025. годину,
 19. Разматрање нацрта Програма рада Јавне здравствене установе Дом здравља Добој за 2024. годину,
 20. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Добој у периоду од 01.01.2023. – 30.09.2023. године,
 • Кадровска рјешења,
 • Одборничка питања.

НАПОМЕНА:

 1. Скупштински материјал за тачке дневног 2., 3., 7., 10., 11., 17., 18. накнадно ће бити достаљен.
 2. Молимо одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме, а у случају спријечености да обавијесте Стручну службу Скупштине Града Добој.

Материјале можете преузети овдје.

Прилози