Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dvadesetšesta redovna sjednica Skupštine grada

Ovaj događaj se završio

Dvadesetšesta redovna sjednica Skupštine grada Doboja će se održati u velikoj sali Skupštine grada Doboja 4. februara 2020. (utorak) sa početkom u 10,00 časova.

Kolegijum Skupštine za dvadesetšestu redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja predlaže sledeći,

DNEVNI RED

1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesetpete redovne sjednice Skupštine grada Doboja od 17.12.2019. godine,

2. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj-revizija, blok 10,

3. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje za izradu izmjene dijela regulacionog plana „Centar“ Doboj-revizija, blok 10,

4. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana  „Centar“ Doboj-revizija, blok 6,

5. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje za izradu izmjene dijela „Centar“ Doboj-revizija, blok 6,

6. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana „Donji grad“ Doboj-revizija, blok 6,

7. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje za izradu izmjene „Donji grad“ Doboj-revizija, blok 6,

8. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2020. godini,

9. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu,

10. Razmatranje prijedloga Odluke o prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture uređenja javnih površina, 

11. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u KO Doboj 

12. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi oblikovanja građevinske čestice u u KO Doboj,

13. Razmatranje prijedloga Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu,

14. Razmatranje prijedloga Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenje prostora za 2020-2021. godinu,

15. Razmatranje prijedloga Programa održavanja, sanacija i rekonstrukcije vodoprivrednih objekata i vodotoka u 2020. godini,

16. Razmatranje prijedloga Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva za 2020. godinu,

17. Razmatranje prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu,

18. Razmatranje prijedloga Plana korišćenja sredstava ostvarenih od koncesionih naknada u 2020. godini,

19. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava od naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području Grada Doboj za 2020. godinu,

20. Razmatranje Izvještaja o realizaciji programa rada Skupštine Grada Doboj za period 01.01-31.12.2019. godine,

21. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu,

22. Kadrovska rješenja,

23. Odbornička pitanja.


Prilozi

There are no documents