Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javna rasprava

Koja će se održati 28.12.2022. godine u prostorijama Privredne komore Doboj u 13:00 časova.

Za javnu raspravu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

 1. Razmatranje nacrta Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području Grada Doboj,
 2. Razmatranje nacrta Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2023. godinu,
 3. Razmatranje nacrta Programa rada za 2023. godinu Javnog preduzeća „Regionalne deponije“ D.O.O. Doboj,
 4. Razmatranje nacrta Programa rada za 2023. godinu Gradske razvojne agencije Doboj,
 5. Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2023. godinu Javne ustanove „Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine“ Doboj,
 6. Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2023. godinu Javne ustanove „Centar za kulturu i obrazovanje“ Doboj,
 7. Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj Grada Doboj“ d.o.o. za 2023. godinu,
 8. Razmatranje nacrta Programa rada Muzeja u Doboju za 2023. godinu,
 9. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Sportsko – rekreacioni centar Preslica“ Doboj za 2023. godinu,
 10. Razmatranje nacrta Programa rada za 2023. godinu Narodne biblioteke Doboj,
 11. Programa rada Turističke organizacije Grada Doboj za 2023. godinu,
 12. Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „RTV Doboj“ d.o.o. za 2023. godinu,
 13. Razmatranje nacrta Programa rada Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Doboj za 2023. godinu,
 14. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Centar za socijalni rad Doboj“ za 2023. godinu,
 15. Razmatranje nacrta Programa rada Skupštine Grada Doboj za 2023. godinu,
 16. Razmatranje nacrta Programa rada za 2023. godinu Fondacije „Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ Doboj.

Materijal za javnu raspravu možete preuzeti ovdje.