Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavještenje o javnoj raspravi

Obavještavamo odbornike, nevladine organizacije, političke stranke, privredne subjekte kao i sve zainteresovane građane da će dana 02.09.2021. godine u 10:00 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Doboj biti održana javna rasprava po sledećim tačkama:

  1. Razmatranje Nacrta programa korištenja prihoda od posebnih naknada za šume u 2021. godini,
  2. Razmatranje Nacrta Godišnjeg programa rada predškolske ustanove za predškolsku 2021/2022 godinu,
  3. Razmatranje Nacrta Strategije bezbjednosti saobraćaja Grada Doboj 2019-2028 godine.