Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poziv domaćim firmama da se prijave u bazu dobavljača za njemačke firme

Obavještavamo vas da je Predstavništvo njemačke privrede u BiH, njemačke Spoljnotrgovinske komore (AHK) u zemljama Zapadnog Balkana i njemačko Udruženje za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V.) pokrenulo 7. Inicijativu  dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2021. godine.

Rok za prijavu je 11. jun 2021. godine.

Cilj projekta je da njemačke firme pronađu nove potencijalne dobavljače roba i usluga iz regiona u sektorima: mašinstvo, metaloprerađivački sektor, sektora autoindustrije, sektor prerade i proizvodnje materijala od plastike, sektor elektrotehnike i elektronike.

Koncept projekta bazira se na „B2B-matchmaking“ mehanizmu.Inicijativa dobavljača i B2B razgovori održaće se od 28.09.2021. do 15.10.2021. godine.

Prijavni formular i detaljne informacije dostupne su ovdje.