Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održana 28. redovna sjednica Skupštine grada

Danas je održana 28. redovna sjednica Skupštine grada Doboja u ovom sazivu. Na današnjem dnevnom redu Skupštine grada raspravljalo se o 33 tačke dnevnog reda. Odbornici dobojskog parlamenta usvojili je danas predloženi rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 79.844.770 konvertibilnih maraka.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić rekao je nakon sjednice da je osnov za rebalans budžeta, prvenstveno, kreditno zaduženje za realizaciju kapitalnih investicija, kao i povećanje neporeskih prihoda. On je istakao da je budžet stabilan s obzirom na to da ukupno kreditno zaduženje opterećuje lokalni budžet sa oko 9,6%, od dozvoljenih 18%.

Gradonačelnik Jerinić je, komentarišući danas usvojeni izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za prošlu godinu, rekao da je zbog okolnosti sa virusom korona usporena realizacija određenih započetih projekata u 2019. godini, te naveo da se, između ostalih, nastavlja sa realizacijom projekta sufinansiranja kupovine stanova mladim bračnim parovima, te da ubrzo slijedi treći javni poziv.

U okviru tromesječnog izvještaja izvršenja budžeta za tekuću godinu odbornicima je predočeno da ukupna budžetska sredstva za prva tri mjeseca iznose 25.071.090 konvertibilnih maraka, a rashodi 25.898.029 konvertibilnih maraka ili 40 odsto godišnjeg plana, čime je ostvaren budžetski deficit u iznosu od 826.939 konvertibilnih maraka.

Odbornicima je prezentovana informacija o stanju računa donatorskih sredstava za nabavku opreme i pomoći zdravstvenim ustanovama grada Doboj (Bolnica Sveti apostol Luka Doboj i Dom zdravlja Doboj) za period od 24. aprila do 1. juna, prema kojoj je 126 pravnih i fizičkih lica uplatilo 109.450 konvertibilnih maraka. Ugovor o otvaranju predmetnog transakcionog računa zaključen je 25. marta, a prema prvoj informaciji o stanju računa za period do 24. aprila, 271 pravnih i fizičkih lica uplatilo 428.080 konvertibilnih maraka i 6.502 evra. Sa tog računa je Bolnici “Sveti apostol Luka” isplaćeno 90.000 konvertibilnih maraka, a Domu zdravlja Doboj u dva navrata ukupno 74.856 konvertibilnih maraka, za nabavku medicinske opreme.

Odbornici su usvojili odluku o utvrđivanju investicionog projekta od posebnog interesa za Grad koji se odnosi na izgradnju dvije kružne raskrsnice u okviru magistralnih puteva, za čiju je realizaciju neophodno prenijeti pravo nepokretnosti bez naknade u korist Republike Srpske.

Predočene su informacije o preduzetim mjerama gradskog Štaba za vanredne situacije s ciljem prevencije širenja virusa korona, kao i o obezbjeđivanju uslova za smještaj lica radi prevencije širenja virusa korona.