Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Naredba o proglašenju vanrednog stanja

Na osnovu člana 41., stav 1., a u vezi sa članom 22., stav b, tačka 12, člana 39. stav 1, Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br.97/16 i 36/19), i člana 60. i člana 77. Statuta Grada Doboj (”Službeni glasnik Grada Doboja”, br.1/17), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije gradonačelnik donosi:

O D L U KU

o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj

I

Proglašava se vanredna situacija na teritoriji Grada Doboj u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja virusa Korona (COVID-19) na građane Doboja sa područja na kojima je već utvrđeno postojanje zaraze.

II

Zadužuju se privredna i druga pravna lica sa područja Grada Doboja da u toku trajanja vanredne situacije preduzmu sve aktivnosti i mjere propisane zakonom, uputstvima Vlade Republike Srpske, Ministarstvsa zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Gradskog štaba za vanredne situacije.

III

Stanje vanredne situacije proglašeno ovom odlukom traje do prestanka postojanja neposredne opasnosti od zaraze i daljeg širenja virusa Korona (COVID-19).

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u ”Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022-601/20

Datum: 16.03.2020. godine

GRADONAČELNIK

Boris Jerinić