Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OBAVJEŠTENJE: JEFTIĆ DUŠAN

Dušan Jevtić, Grapska Donja bb, Doboj, predao je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov pilića na lokaciji k.č. br. 96 (novi premjer) k.o. Grapska Donja, kapaciteta 50 000 brojlera po turnusu.

Priložene Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, zainteresovana javnost može pogledati u prostorijama Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, ulica Sv. Save broj 26 (Stara Jahorina, kancelarija broj 17), u skladu sa članovima 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine («Sl. glasnik Republike Srpske» broj: 71/12 i 79/15) i na osnovu istih dati svoje mišljenje i primjedbe.

Sva mišljenja i primjedbe dostavljaju se u pisanoj formi na Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove do 11.06.2020. godine.