Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv – Sajam zanimanja

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav Z. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16; 36/19  i 61/21) i člana 60. i 77. Statuta grada Doboj (Službeni glasnik grada Doboj” broj: 1/17, 3/22), Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:         

JAVNI POZIV

Za učešće srednjih škola na području grada Doboj na Sajmu zanimanja

1. Grad Doboj će dana 26.5.2022. godine, sa početkom od 10.00 časova,  organizovati Sajam  zanimanja (u daljem tekstu Sajam), u Parku narodnih heroja u Doboju.

2. Učešće srednjih škola na Sajmu će biti usmjereno ka informisanju učenika završnih razreda i njihovih roditelja o svim postojećim zanimanjima u srednjim školama u gradu Doboj, kao i o deficitarnim i stručnim zanimanjima, praktičnoj nastavi i mogućnostima za zaposlenje nakon završene stručne škole.

3. Za realizaciju Sajma zadužuje se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.

4. Pravo na učešće na Sajmu imaju srednje škole na području grada Doboj.

5. Zadužuje se radno tijelo iz tačke 3 ovog Javnog poziva da obezbijedi što veće prisustvo posjetilaca.

6.  Poziv ostaje otvoren do 23.5.2022. godine.

7. Svi koji su zainteresovani za učešće na Sajmu mogu se prijaviti telefonskim putem na broj: 053/241-099 ili 053/224-508, ili na e-mail: privreda@doboj.gov.ba

8. Ovaj Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Doboj, dnevnom listu sa kojim Grad ima zaključen ugovor, a sadržaj istog biće emitovan u okviru programa JP RTV Doboj.

Dokument možete pogledati ovdje.