Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za učešće u Programu podrške preduzetništvu 2022

Grad Doboj, Gradska razvojna agencija Doboj i Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini, pozivaju osobe zainteresovane za pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata i jačanje preduzetničkih kapaciteta, da se prijave za učešće u Programu podrške preduzetništvu 2022.

KrozProgram podrške preduzetništvu, polaznicima će biti osigurana preduzetnička obuka i mentorska podrška u izradi biznis plana. Za odabrane korisnike čije poslovne ideje budu najbolje ocijenjene osigurana je  finansijska podrška.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 30.04 2022. godine na email agencijadoboj@gmail.com ili lično/poštom u prostorijama „Gradske razvojne agencije Doboj“ Doboj, ul. Jug Bogdana 28.

Uvodne informacije

Grad Doboj, Gradska razvojna agencija Doboj i CEFE BiH zajednički implementiraju Program podrške preduzetništvu 2022 na teritoriji ove lokalne zajednice. Cilj Programa je pokretanje novih privrednih subjekata i kreiranje poticajnog okruženja za razvoj preduzetništva.

Ko se može prijaviti?

Na ovaj poziv prijaviti se mogu fizička lica sa mjestom prebivališta na području grada Doboj, kao i privredna društva/obrti registovani na području ove lokalne zajednice od čije registracije nije prošlo više od godinu dana na dan objavljivanja ovog Poziva.

Polaznici Programa podrške preduzetništvu učešćem u programu dobijaju:

  • Obuku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta,
  • Mentorstvo u razvoju biznis plana za odabrani poduhvat,
  • Odabrani korisnici dobijaju finansijsku podršku za otpočinjanje poslovnog poduhvata (dvije najbolje ocijenjenje poslovne ideje).

Kako se prijaviti?

Prijave se zaprimaju u periodu do 30.04.2022. godine, ispunjavanjem Aplikacionog formulara koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva. Aplikaciju je moguće predati elektronski, na adresu agencijadoboj@gmail.com ili lično u prostorijama lično/poštom u „Gradska razvojna agencija Doboj“ Doboj, ul. Jug Bogdana 28. 

Prijavljeni kandidati biće obavješteni o odabiru  za učešće u Programu najkasnije 7 dana po zatvaranju ovog Javnog poziva.

Šta se očekuje od prijavljenih polaznika?

Od polaznika se očekuje:

  • Spremnost za lični rast i razvoj u oblasti poslovnih i preduzetničkih vještina,
  • Poslovna ideja,
  • Učešće na preduzetničkoj obuci u trajanju od 6 dana.