Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv

EU4AGRI Projekat koji zajednički implementiraju Razvojni program Ujedinjenih Naroda (UNDP) I Češka razvojna agencija (CzDA), objavio je 05.04.2022.godine novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovrtanih sredstava za mjeru podrške investicijama u preradjivačke kapacitete I marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijedan 3,2 miliona KM.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV)Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave se mogu podnijeti od 05. maja 2022. godine dok je krajnji rok 07. juni 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, eu4agri.ba.  

Prezentacija projekta info sesija u Doboju za sve zainteresovane održaće se u amfiteatru Privredne komore Doboj, 19.04.2022.godine sa početkom u 11.00 časova.