Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavještenje o dodjeli subvencije za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena

Broj: 02-022-1648 /21.
Doboj,17.08. 2021. godine

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:97/16 i 36/19), člana 60. stav 18.i člana 77. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj:1/17), a u vezi sa Programom dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVIĐ19) u Gradu Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj:3/20) i Javnim pozivom poslovnim subjektima u gradu Doboj, za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVIĐ19 izazvane virusom SARS-COV-2, broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godine, Gradonačelnik Grada Doboj, d o n o s i

ODLUKU

o dodjeli subvencije za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog  imena

Član 1.

Ovom odlukom dodjeljuje se subvencija za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena, poslovnim subjektima, a na osnovu Programa dodjele subvencija poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVIĐ19) u Gradu Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj:3/20) i Javnog poziva poslovnim subjektima u gradu Doboj, za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVIĐ19 izazvane virusom SARS-COV-2, broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godine.

Član 2.

Pravo na subvenciju za alikvotni iznos komunalne takse za isticanje poslovnog imena, u skladu sa raspoloživim sredstvima ostvaruje samostalni preduzetnik/pravno lice, koji na dan 31.12.2019. godine, nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Gradu, po osnovu komunalne takse za isticanje poslovnog imena, a kojem je zabranjeno obavljanje djelatnosti, odnosno ograničeno ili otežano obavljanje djelatnosti, za alikvotni dio komunalne takse za mjesec mart, april i maj 2020. godine u visini njihove obaveze i to 100%, odnosno 50% iznosa alikvotnog dijela komunalne takse, a kako slijedi:

Redni brojIME I PREZIME NAZIV FIRMEIZNOSPOSTOTAK SUBVENCIJE
1.RTV SERVIS „MG ELEKTRONIK“ Goran Pjanić s.p. Doboj10,00  KM  50%
2.Vulkanizerska radnja i autopraonica „AUTO RAD ILIĆ“  Goran Ilić s.p. Doboj8,75  KM  50%
3.Prodavnica MIMA” Daliborka Miličević s.p. Doboj2,60  KM50%
4.Advokatska kancelarija Jaramaz Refika Doboj50,00 KM50%
5.Advokat Jelena Bjelošević Kopanja Doboj50,00 KM50%
6.Advokat Lukić Draženko Doboj50,00 KM50%
7.Advokat Siniša Mikić Doboj50,00 KM50%
8.Advokat Siniša Đorđević Doboj50,00 KM50%
9.Agencija “ZLATA” Gordana Milićević s.p. Doboj18,75 KM50%
10.Auto taxi  Nedo Jović s.p. Doboj12,50 KM50%
11.Kafe “IMPERIJA” Nedo Jović s.p. Doboj37,50 KM100%
12.ZTR “DELTA Igor Ćišić s.p. Doboj20,00 KM100%
13.STR “GRABOVICA” s.p. Brane Popović Doboj25,10 KM50%
14.Taksi “BOJIĆ” Bojan Bojić s.p. Doboj12,50 KM100%
15.“MOBIL KAFE” Đorđe Todorović Doboj37,50 KM100%
16.  “MOBIL TREJD 2” Doboj25,00 KM100%
17.  “MOBIL TREJD 3” Nevenka MiladinovićDoboj25,00 KM100%
18.  “MOBIL TREJD 1” Goran Todorović Doboj25,00 KM100%
19.  RTV SERVIS „KOLOR“, Milenko Starčević s.p.  Doboj10,00  KM50%
20.Restoran „TRI FENJERA“ Željko Đuričić s.p. Bukovica Velika75,00  KM100%
21.  „WATER JET“ D.O.O. Doboj62,50  KM50%
22.  “DŽOKER” D.O.O. Doboj1.416,00 KM100%
23.  „RAIN MANAGAMENT“ D.O.O. Doboj125,00 KM100%
24.ZD „RISTIĆ“ s.p. Velinko Ristić17,50  KM50%
25.  Cvjećara “MIMOZA” Marina Jovanović s.p. Doboj12,50 KM50%
26.  FIZIO ART  D  Suzana Maksimović Doboj20,00 KM100%
27.  Butik “RENOME” Savo Đurić s.p. Doboj25,00 KM100%
28.  Restoran “HARIZMA”  s.p. Doboj75,00 KM100%
29.  Pivnica “PRVA SRPSKA PIVNICA”  s.p. Doboj37,50 KM100%
30.  Trgovina polovne robe “VENKA” Poljice25,00 KM100%
31.  FS ”SANDRA” Sandra Đurić s.p. Doboj15,00 KM100%
32.  Taksi prevoz “MIŠIĆ” Milenko Mišić s.p. Doboj25,00 KM100%
33.  Trgovina Komision “BRUNDO” Bušletić37,50 KM100%
34.  Frizerski salon “KO TE ŠIŠA”, Lejla Rakić Pašić s.p. Doboj15,00 KM100%
35.  Zanatska radnja “KONRAD”, Vladimir Nedić s.p. Doboj5,00 KM50%
36.Trgovina “ELEKTROMATERIJAL STJEPANOVIĆ”, s.p. Doboj3,13 KM  50%
37.Samostalna agencija za računovodstvo “FIL RAD” Slavica Vukojević18,75 KM50%
UKUPNO2.530,58 КМ

Član 4.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije Grada Doboj.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

GRADONAČELNIK
Boris  Jerinić