Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavještenje o javnoj raspravi-Razmatranje Nacrta Strategije razvoja socijalnog stanovanja Grada Doboj 2020.-2030. godine

Obavještavamo  odbornike, nevladine organizacije, političke stranke, privredne subjekte, kao i sve zainteresovane građane da se od 04.06.2021. godine na javnu raspravu stavlja sljedeći nacrt strategije:

1.      Razmatranje Nacrta Strategije razvoja socijalnog stanovanja Grada Doboj 2020.-2030. godine.

Zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 javna rasprava biće organizovana na način da sve zainteresovane strane mogu podnositi prijedloge u pisanom obliku počev od 04.06.2021. godine pa u narednih 30  dana, odnosno do 04.07.2021. godine.

Zainteresovani svoje prijedloge mogu dostavljati nadležnom Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove ili u stručnu službu Skupštine Grada Doboj.

Materijal za javnu raspravu možete preuzeti ovdje