Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavještenje o organizovanju javne rasprave

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj 1/17) zakazuje se

J A V N A    R A S P R A V A

Koja će se održati dana 08.12.2021. godine u prostorijama Velike sale Skupštine Grada Doboj (bivši Dom Vojske) u 10:00 časova.

Za javnu raspravu predlaže se sledeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje nacrta Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2022. godinu,
 2. Razmatranje nacrt Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu,
 3. Razmatranje nacrta Programa rada za 2022. godinu Javnog preduzeća „Regionalne deponije“ D.O.O. Doboj,
 4. Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2022. godinu Javne ustanove „Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine“ Doboj,
 5. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Dom za starija lica Doboj“ za 2022. godinu,
 6. Razmatranje nacrta Programa rada za 2022. godinu Gradske razvojne agencije Doboj,
 7. Razmatranje nacrta Plana i programa rada za 2022. godinu Javne ustanove „Centar za kulturu i obrazovanje“ Doboj,
 8. Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj Grada Doboj“ d.o.o. za 2022. godinu,
 9. Razmatranje nacrta Programa rada Muzeja u Doboju za 2022. godinu,
 10. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Sportsko – rekreacioni centar Preslica“ Doboj za 2022. godinu,
 11. Razmatranje nacrta Programa rada za 2022. godinu Narodne biblioteke Doboj,
 12. Programa rada Turističke organizacije Grada Doboj za 2022. godinu,
 13. Razmatranje nacrta Programa rada Javnog preduzeća „RTV Doboj“ d.o.o. za 2022. godinu,
 14. Razmatranje nacrta Programa rada Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Doboj za 2022. godinu,
 15. Razmatranje nacrta Programa rada Javne ustanove „Centar za socijalni rad Doboj“ za 2022. godinu,

Na javnoj raspravi će prisustvovati službenici iz nadležnih odjeljenja Grada Doboj, Skupštine Grada Doboj i javnih preduzeća i ustanova čiji su programi predmet javne rasprave.

Materijal za javnu raspravu, možete preuzeti sa ovog linka.