Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obavještenje za podnošenje zahtjeva za Ponosnu karticu Republike Srpske za porodice sa troje i više djece

Obavještavamo sve porodice sa troje i više djece od kojih je najmanje jedno maloljetno, a koji nisu podnijeli zahtjev za Ponosnu karticu Republike Srpske u prošlom Javnom pozivu, da od dana 05.8.2021. godine mogu ponovo da podnose zahtjeve sve do kraja 2021. godine.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista)
  • rodni list za svako dijete
  • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva
  • uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji Grada Doboj

Zahtjev možete preuzeti na info pultu Gradske uprave ili na linku:

Obrazac za lične podatke možete preuzeti u pdf. formatu ovdje.

Obrazac za Ponosnu karticu možete preuzeti u pdf. formatu ovdje.

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji na sljedeću adresu:
GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ
Hilandarska 1, 74000 Doboj

Komisija za odabir korisnika Ponosne kartice Republike Srpske za porodice sa troje i više djece

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.