Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po V Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19), člana 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17), u okvirima utvrđenim Odlukom o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19, 8/20), te Odlukom o kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19),  Gradonačelnik Grada Doboj donosi:

O D L U K U

o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po V Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

I

Ovom Odlukom utvrđuje se lista najuspješnijih kandidata po okončanom V Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj broj: 02-022-1320/21  od  15.07.2021.godine

II

Lista najuspješnijih kandidata u smislu ove Odluke, utvrđena je kako slijedi:

1. Marijana Blagojević i Srđan Blagojević, model 2.

2. Tea Đedović i Slaviša Đedović, model 2.

3. Sanja Dragojlović i Zoran Dragojlović, model 1.

4. Vinka Živković i Branislav Živković, model 2.

5. Milica Đurđević i Vladan Đurđević, model 2.

6. Snježana Đuranović i Dejan Đuranović, model 2.

7. Mirela Đekić i Slađan Đekić, model 2.

8. Tamara Bojić i Dejan Bojić, model 2.

9. Aleksandra Lukić i Miloš Lukić, model 2.

10. Antonela Bandić i Dragoljub Bandić, model 2.

11. Ljubinka Vasilić i Ljubiša Vasilić, model 2.

12. Maja Puljanović i Dražen Puljanović, model 2.

13. Kristina Đurković i Žarko Đurković, model 2.

14.  Violeta Jović i Bogdan Jović, model 2.

15.  Sandra Radojčić i Luka Radojčić, model 1.

16.  Nataša Mišić i Nikola Mišić, model 2. 

17.  Jelena Pašalić i Darko Pašalić, model 2.

18.  Marina Todorović i Aleksandar Todorović, model 2.

19.  Jovana Blažanović i Dejan Blažanović, model 2.

III

Zadužuje se Predsjednik Komisije za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, da prema utvrđenoj listi pozove najuspješnije kandidate, odnosno da u saradnji sa Kabinetom Gradonačelnika pripremi prijedloge odluka o odobravanju sufinansiranja stambenih jedinica.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biće objavljena na oglasnoj tabli Grada Doboj i zvaničnoj internet prezentaciji Grada Doboj.

Broj: 02-022-1682 /21
Datum: 23.08.2021. godine

GRADONAČELNIK
Boris Jerinić