Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekat „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ – Dogradnja OŠ Vuk Stefanović Karadžić

Predstavnici Grada Doboj i UNDP-a, zajedno sa direktorom OŠ Vuk Stefanović Karadžić, obišli su građevinske radove dogradnje OŠ Vuk Stefanović Karadžić, koji se finasiraju kroz projekat „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“.

Izgradnjom novog objekta OŠ Vuk Stefanović Karadžić će dobiti dvije nove učionice, sensornu sobu i sensornu salu za potrebe učenika sa poteškoćama u razvoju. Ovom dogradnjom Grad Doboj stvara uslove za moderno inkluzivno obrazovanje i ispunjava svoje obaveze iz Člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Unutar dograđenog objekta nalazit će se kancelarija Udruženja djece sa poteškoćama u razvoju Doboj koje će imati na raspolaganju sve resurse novog objekta radi održavanje vanastavnih aktivnosti.

Projekat „Jačanja povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“, uz finansijsku podršku Službe za instrumente vanjske politike (#FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta za međuljudske odnose, razvoj i međunarodnu saradnju (#NDICI), sprovode Evropska unija (EU), Ujedinjene Nacije (UN), Misija OSCE u Bosni i Hercegovini (OSCE) i Savjet Evrope (CoE) u partnerstvu sa Gradom Doboj.

Ovo je jedan vrlo važan korak ka društvenom osnaživanju osoba sa poteškoćama u razvoju i razvijanju poverenje i pripadnosti među njima i njihovih porodica prema lokalnoj zajednici.