Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gradski štab za vanredne situacije: Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi

Na osnovu člana 22. stav 12., člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 90/17), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik Grada Doboj“, br. 2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine, Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, Republičkog štaba za vanredne situacije 05-1/20 od 21.03.2020. godine, Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj u vezi sa radom zdravstvenih ustanova – apoteka, Republičkog štaba za vanredne situacije 06-6/20 od 22.03.2020. godine a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Komandant štaba donosi:

NAREDBU

o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih  i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Doboj

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, zaštite i spasavanja stanovništva, te provođenja Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske:

1. Zabranjuje se rad sledećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 30. marta 2020. godine i to:

 • ugostiteljskim objektima svih kategorija,
 • trgovinama, osim subjekata iz člana 2., stav 1., 2., 3., 4., 5., 6., ove odluke,
 • trgovine na malo (boje i lakova, elektro i vodomaterijala, keramike, namještaja, obuće, odjeće i rasvjete ),
 • uslužne djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
 • svadbenim salonima,
 • fitnes  centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
 • dječijim igraonicama,
 • pijacama na području grada Doboja.

2. Ograničava se rad:

 • zdravstvenih ustanova – apoteka

   a) radnim danom od 08 do 18 časova

   b) vikendom od 08 do 13 časova,

 • u cilju realizacije Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br: 06-6/20 od 22.03.2020. godine o snabdjevanju lijekovima i medicinskim sredstvima kada apoteke ne rade zadužuje se  zdravstvena ustanova – ZU „Moja apoteka“, smještena u zgradi JZU „Dom zdravlja“ Doboj, da organizuje rad od 00-24 časova,
 • trgovačkim centrima od 07,00 do 18,00 časova, mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje,
 • trgovine prehrane/robe široke potrošnje 07,00 do 18,00 časova
 • subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u okviru prodaje njihovih proizvoda) – od 07,00 do 19,00 časova.
 • trgovine stočne hrane od 07,00 do 18,00 časova,
 • trgovine građevinskim materijalom – stovarišta od 7,00 do 18,00 časova

Subjektima iz stava 3.,4, i 5. ovog člana dozvoljen je rad u skladu sa ovim članom ako se radi o subjektima koji prometuju pretežno prehrambenim proizvodima (više od 50%).

Rad u subjektima iz stava 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog člana organizovati uz preduzimanje sledećih mjera:

 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru ( jedna osoba na 50m2, a maksimalno pet osoba na objekte veće od 200 m2 ), tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu biti u objektu,
 • ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
 • javne kuhinje – dozvoljen rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima,
 • dostava životnih namirnica je dozvoljena od 07,00 do 18,00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi,
 • hoteli, moteli i hosteli – mogu pružiti usluge u svom prostoru za svoje goste a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela,
 • benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat – od 07,00 do 18,00 časova,
 • poljoprivredne apoteke – od 07,00 do 18,00 časova, uz preduzimanje sledećih mjera:
 • ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje mogu istovremeno ulaziti (jedna osoba na 50m2, a maksimalno pet osoba na objekte veće od 200 m2),
 • ispred blagajni ograničiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
 • u zatvorenom prodajnom prostru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

3. Gradska uprava i gradske službe će organizovati svoj rad kako slijedi:

 • u svim organizacionim jedinicama Gradske uprave organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta,
 • ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće,
 • na ulazu u sve službene prostorije Gradske uprave koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u Upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Gradske uprave i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima Uprave od najmanje jedan metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i povišene higijene,

U svim gradskim ustanovama i preduzećima, osim Doma zdravlja, organizovati minimalan proces rada uz izvršavanje svih funkcija; ostala lica uputiti na rad kod kuće ili od kuće, obezbijediti iste mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorima gdje se pružaju usluge,

 • sve organizacione jedinice, gradske ustanove i preduzeća dužni su pisano izvijestiti Komandanta štaba za vanredne situacije i Gradski štab o preduzetim mjerama.

4. Dom zdravlja će reorganizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima sa resornim ministarstvom pri čemu:

 • organizovati se za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom Korona,
 • prioritetno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta,
 • organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima,
 • pojačati kontrolu na ulazu u Dom zdravlja, svih lica kako bi se zaštitili zdravstveni radnici Doma zdravlja.

5. Zadužuje se Odjeljenje za inspekcijske poslove i Odjeljenje za poslove komunalne policije da u provođenju ove Naredbe obezbijedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

6. O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 5. ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Komandanta gradskog štaba za vanredne situacije.

7. Naredba broj: 02-022- 644/20 od 22.03.2020. godine se stavlja van snage.

8. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Broj: 02-022-648/20                                                                          KOMANDANT ŠTABA

Datum: 23.03.2020.                                                                                      Boris Jerinić