Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održana osma sjednica Gradskog štaba za vanredne situacije

Sastanak gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića sa saradnicima.

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj je danas održao osmu telefonsku sjednicu, na kojoj su doneseni sljedeći zaključci.

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi zaključak na osnovu kojeg se oslobađa plaćanje komunalne takse na ime parkiranja vozila na označenim javnim parkiralištima na teritoriji grada Doboj, za vrijeme trajanja vanredne situacije.

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi zaključak na osnovu kojeg se zadužuje Upravni odbor JU „Majke Jugović“ Doboj da donese Odluku o oslobađanju naknade za usluge obdaništa za mjesec mart tekuće godine, te da se eventualno uplaćena sredstva za mjesec mart obračunaju za naredni period.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić na pres konferenciji tokom vanrednog stanja.

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi zaključak na osnovu kojeg će Gradonačelnik grada Doboj donijeti Odluku o otvaranju računa za posebne namjene – donatorska sredstva, za finansiranje nabavke opreme i pomoć JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj i JZU Dom zdravlja Doboj.

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi zaključak na osnovu kojeg se zadužuje Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti u Gradskoj upravi Doboja i Privredni savjet grada Doboja, da analizira stanje preduzetnika i privrednih subjekata na teritoriji Grada Doboja, izazvano zbog novonastale situacije i pojave korona virusa (COVID -19), te da predlože mjere pomoći u poslovanju navedenim subjektima.

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj, donosi zaključak na osnovu kojeg se oslobađa plaćanje komunalne takse za javne površine ispred ugostiteljskih objekata – ljetne bašte na teritoriji grada Doboj, za mjesec mart tekuće godine, te će se eventualno uplaćena sredstva za mjesec mart obračunati za naredni period. Za provođenje ovog zaključka zadužuje se Odjeljenje za stambeno komunalne poslove u Gradskoj upravi Doboj.


Preuzmite datoteke