Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Особе

Жана Никић

Начелник Служба за нормативно правна питања, прописе и управљање градским некретнинама

Боро Мањић

Начелник Одјељења за послове комуналне полиције

Давор Савић

Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове

Давор Савић

Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове

Дијана Каленић

Начелник Одјељења за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој