Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Особе

Дејан Нарић

Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове

Љубиша Лукић

Начелник Одјељења за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој

Дарио Нарић

Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту