Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Алмир Џанић

Начелник Одјељења за општу управу

Алмир Џанић,  дипл. политиколог,  рођен дана 01. 02. 1983. године у Добоју. Завршио је четверогодишњи студиј на Факултету политичких наука – Универзитета у Сарајеву и стекао звање дипл. политиколог Дугогодишње радно искуство стекао је радом на руководећим радним мјестима,  а дужност начелника Одјељења за општу управу обављао је  од 2017. године .  Има положен стручни испит за рад у органима управе.