Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавна расправа

Која ће се одржати дана 28.12.2022. године у просторијама Привредне коморе Добој у 13:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Разматрање нацрта Одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака као кућних љубимаца на подручју Града Добој,
 2. Разматрање нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину,
 3. Разматрање нацрта Програма рада за 2023. годину Јавног предузећа „Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој,
 4. Разматрање нацрта Програма рада за 2023. годину Градске развојне агенције Добој,
 5. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2023. годину Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 6. Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2023. годину Јавне установе „Центар за културу и образовање“ Добој,
 7. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2023. годину,
 8. Разматрање нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2023. годину,
 9. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2023. годину,
 10. Разматрање нацрта Програма рада за 2023. годину Народне библиотеке Добој,
 11. Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2023. годину,
 12. Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2023. годину,
 13. Разматрање нацрта Програма рада Јавне здравствене установе Дом здравља Добој за 2023. годину,
 14. Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ за 2023. годину,
 15. Разматрање нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2023. годину,
 16. Разматрање нацрта Програма рада за 2023. годину Фондације „Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој.

  Материјал за јавну расправу можете преузети овдје.