Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни позив: За финансирање бизниса маргинализованих група жена

Град Добој расписује Јавни позив за финансирање бизниса маргинализованих група жена из средстава Предузетничког фонда за жене насталог удруженим средствима из буџета Града Добоја и USAID-овог Програма подршке заштити људских права (INSPIRE).

Фонд за финансирање самозапошљавња жена из циљне групе Јавног позива износи 50.000,00 КМ, а износ гранта по једном подносиоцу пријаве је од 8.000,00 до 10.000,00 КМ, уз обавезу регистрације бизниса.

Циљеви јавног позива

 • Пробудити предузетнички дух међу маргинализованим групама жена;
 • Мотивисати почетнице и креативне појединке с иновативним и спроводивим пословним идејама;

Ко се може пријавити?

Пријаве могу поднијети жене, појединачно или у групи, које се у моменту подношења пријаве не могу окарактерисати као предузетнице, односно власнице регистрованог бизниса и раније то нису биле. Пријавити се могу пунољетне жене, са пребивалиштем на подручју Града Добоја, које имају пословну идеју и желе је реализовати кроз започињање властитог пословног подухвата на подручју Града Добоја. Реализација бизниса мора бити у складу са важећим законским прописима у области заштите животне средине.

Јавни позив се расписује за подршку развоју бизниса жена жртава насиља, самохраних мајки, незапослених младих жена млађих од 35 година, жена са инвалидитетом, или са дјететом или супругом са инвалидитетом, жена из руралних средина, дугорочно незапослених жена, социјално угрожених запослених жена које остварују минимална примања, те жена које су на неки други начин маргинализоване. Предност при избору даје се незапосленим женама које су маргинализоване према наведеним или неком другом основу.

Очекује се и охрабрује пријављивање и учешће тимова у којима је око једне пословне идеје окупљено више жена. Шанса да пословни план буде реализован, уз сагласност подносиоца плана (у случају да подносилац плана не одлучи ући у реализацију пословног плана), већа је уколико бизнис план буде имао све релевантне и реалне назнаке успјешности. Један тим, односно самостални подносилац, може пријавити више пословних планова. Исто лице не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.

Какве пословне идеје ће бити подржане?

Овим јавним позивом пружиће се подршка оснивању, развоју бизниса маргинализованих група жена, регистрованих као (с.п) или друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о).  

Идеја која се пријављује мора се обрадити као пословни план, уз услов да се реализује на подручју града Добоја.

Шта се може финансирти средствима Фонда?

Град Добој и USAID/INSPIRE за успјешно оцијењене биснис планове могу обезбиједити:

 • трошкове регистрације фирме;
 • трошкове фискализације;
 • дио или цијели износ трошкова закупнине простора у првој години обављања дјелатности;
 • дио или цијели износ трошкова књиговодствених услуга у првој години обављања дјелатности;
 • трошак минималних пореза и доприноса у првој години обављања дјелатности;
 • дио или цијели износ трошкова здравственог и пензионог осигурања у првој години обављања дјелатности;
 • дио или цијели износ трошкова уређења и опремања пословног простора до висине износа одобрених средстава;
 • дио или цијели износ трошкова промоције до висине одобрених средстава;
 • дио или цијели износ трошкова набавке опреме, машина, алата, материјала до висине одобрених средстава;
 • дио или цијели износ трошкова набавке пољопривредних сировина и стоке до висине износа одобрених средстава.

Рокови

Крајњи рок за достављање пријава је 31. јануар 2023. године Инфо дан за заинтересоване подносиоце пријава биће одржан 11. јануара 2023. године, у просторијама Градске управе, у 11 часова.