Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење

У складу са ставом 4. члана 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), градоначелник издаје:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

            Скупштина Града Добој ће на 19. засједању заказаном за дан 25.05.2023. године, разматрати одобравање кредитног задужења Граду Добој у износу од 1.900.000 КМ, у сврху привременог финансирања дефицита произашлог из готовинског тока.