Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одлука о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по IV Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

        На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добој доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по IV Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

I

       Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном IV Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој број: 02-022-2839/20  од  17.12.2020.године

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

1. Ивана Грчак и Никола Грчак, модел 2.

2. Јована Милошевић и Стефан Милошевић, модел 2.

3. Перина Лукић и Александар Лукић, модел 2.

4. Сузана Предојевић и Славољуб Предојевић, модел 2.

5. Лејла Никић и Мирослав Никић, модел 2.

6. Марија Тодоровић и Миљан Тодоровић, модел 2.

7. Виолета Јовић-Петровић и Далибор Петровић, модел 2.

8. Андријана Ђурковић и Велибор Ђурковић, модел 2.

9. Слађана Кењић и Стефан Кењић, модел 2.

10. Валерија Макрић и Срђан Макрић, модел 2.

11. Љубинка Мишурић и Марко Мишурић, модел 2.

12. Дајана Малетић и Александар Малетић, модел 2.

13. Наташа Ристић и Стефан Ристић, модел 2. 

14. Вања Илић и Владан Илић, модел 2. 

15. Дајана Мићановић и Бранислав Мићановић, модел 2.

16. Милица Кнежевић и Немања Кнежевић, модел 2.

III

        Задужује се  Предсједник Комисије за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом Градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања  стамбених јединица.

IV

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет презентацији Града Добој.

Број: 02-022-923 /21                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 31.05.2021. године                                                                                        Борис Јеринић