Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Пројекат „Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“ – Доградња ОШ Вук Стефановић Караџић

Представници Града Добој и УНДП-а, заједно са директором ОШ Вук Стефановић Караџић, обишли су грађевинске радове доградње ОШ Вук Стефановић Караџић, који се финасирају кроз пројекат „Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“.

Изградњом новог објекта ОШ Вук Стефановић Караџић ће добити двије нове учионице, сенсорну собу и сенсорну салу за потребе ученика са потешкоћама у развоју. Овом доградњом Град Добој ствара услове за модерно инклузивно образовање и испуњава своје обавезе из Члана 24 УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Унутар дограђеног објекта налазит ће се канцеларија Удружења дјеце са потешкоћама у развоју Добој које ће имати на располагању све ресурсе новог објекта ради одржавање ванаставних активности.

Пројекат „Јачања повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“, уз финансијску подршку Службе за инструменте вањске политике (#ФПИ) Европске уније у оквиру Инструмента за међуљудске односе, развој и међународну сарадњу (#НДИЦИ), спроводе Европска унија (ЕУ), Уједињене Нације (УН), Мисија ОСЦЕ у Босни и Херцеговини (ОСЦЕ) и Савјет Европе (ЦоЕ) у партнерству са Градом Добој.

Ово је један врло важан корак ка друштвеном оснаживању особа са потешкоћама у развоју и развијању поверење и припадности међу њима и њихових породица према локалној заједници.