Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЗАКЉУЧАК О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 22. и члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој’“, бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Закључaка Републичког штаба за ванредне ситуације од 27-28.04.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације града Добој на XIV сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

о обавезном спровођењу мјера Републичког штаба за ванредне ситуације

I

У циљу превенције ширења вируса корона (COVID–19) и заштите и спасавања грађана на територији Града Добоја, налаже се спровођење свих мјера прописаних Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID–19) у Републици Српској, број: 26-1/20, Закључком о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске, број: 26-2/20, Закључком о продужењу примјене закључака, број: 26-5/20, Републичког штаба за ванредне ситуације од дана 27.04.2020. године и Закључком о исправци закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID–19) у Републици Српској, број: 27-1/20 Републичког штаба за ванредне ситуације од дана 28.04.2020. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-830/20

Датум: 28.04.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Борис Јеринић