Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр: 97/16 и 36/19) и члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, бр.1/17), градоначелник Града Добој расписује

Ј А В Н И  П О З И В

пословним субјектима у граду Добој за ублажавање економских посљедица насталих

усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

I Предмет јавног позива

Предмет овог јавног позива је:

 • Додјела субвенција пословним субјектима за износ:
  • комуналне таксе за истицање пословног имена
  • накнаде за заузимање јавне површине
 • Ослобађање плаћања закупнине закупцима пословних просторија који су у уговорном односу са Градом.
 • Субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије пословним субјектима

II Општи услови

Овај Јавни позив односи се на:

 • пословне субјекте чије је сједиште на територији града и којима је забрањено,ограничено или отежано обављање дјелатности актима Републичког и/или Градског штаба за ванредне ситуације и
 • закупце пословних просторија који су у уговорном односу са Градом.

Под појмом пословни субјекти подразумијевају се правна лица и самостални предузетници.

За додјелу субвенције и/или ослобађање плаћања закупнине подноси се прописани пријавни образац за сваку врсту права посебно.

Пријавни образац се може преузети сваког радног дана од 07,00 – 15,00 у приземљу зграде Градске управе Града Добој, Хиландарска 1 , шалтер бр.7, као и на интернет страници Града Добој.

Уредно попуњен пријавни образац, заједно са прописаним прилозима наведеним у овом Јавном позиву подноси се поштом или се непосредно предаје на шалтеру број.4, Градске управе града Добој, радним даном од 07,00 – 15,00 часова.

Уз пријавни образац прилаже се обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ, уколико је ријеч о правном лицу, те друга документација утврђена у Јавном позиву, под одговарајућим тачкама за сваку врсту права.

За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене евиденције, односно регистре Града.

Врста дјелатности се утврђује искључиво према регистрованој претежној дјелатности.

III Посебни услови

1. Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Ова субвенција додјељује се у складу са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID – 19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20).

Право на субвенцију остварују обвезници којима је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности за аликвотни дио комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:

 • пословни субјекти којима је забрањен рад – 100% износа аликвотног дијела комуналне таксе и
 • пословни субјекти којима је рад ограничен или отежано обављање дјелатности – 50% од износа аликвотног дијела комуналне таксе.

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 31.12.2019. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање пословног имена.

Пријава се подноси: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020.године.

О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока или до утрошка одобреног износа средстава.

Контакт телефон 053/241-099 или на e-mail: privreda@doboj.gov.ba

2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине

Ова субвенција се додјељује  у складу са  Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID – 19) у Граду Добоj („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20).

Право на субвенцију остварују обвезници којима је забрањен, ограничен  или отежан рад, за период март, април и мај 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:

 • пословни субјекти којима је рад забрањен у износу од 100% за мјесеце март,

април и мај 2020.године и

 •  пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, април и мај 2020.године.

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 31.12.2019. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу накнаде за заузимање јавне површине.

Пријава се подноси: Одјељењу за стамбено – комуналне послове.

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.

О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока или до утрошка одобреног износа средстава.

Контакт телефон 053/236-097 или на e-mail: stambenokomunalno@doboj.gov.ba

3. Ослобађање плаћања закупнине

Право на ослобађање плаћања закупнине утврђује се у складу са Одлуком о ослобађању плаћања закупнине („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20).

Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су у уговорном односу са Градом по основу уговора о комерцијалном закупу  и закупци који имају закључен уговор о закупу пословних просторија под посебним условима.

Право на ослобађање плаћања закупнине имају:

 • комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена забраном рада напријед наведеним наредбама – за три мјесеца 2020.године;
 • комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена ограничењем трајања радног времена напријед наведеним наредбама – за два мјесеца 2020.године;
 • закупци под посебним условима – за три мјесеца 2020.године.

Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су измирили обавезе по основу закупа закључно са мјесецом мартом 2020. године.

У пријавном обрасцу у рубрици „Напомена“ закупац је обавезан навести за које мјесеце у 2020. години тражи ослобађање плаћања закупнине.

Пријава се подноси: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.

О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока.

Контакт телефон 053/241-099 или на e-mail: privreda@doboj.gov.ba

4. Субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије пословним субјектима

Ова субвенција се додјељује у складу са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20).

Право на субвенцију остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:

Под условима и на начин регулисаним овом одлуком врши се субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој за период 16.03.2020 – 15.04.2020. године.

Субвенције ће се одобрити привредним субјектима који поднесу захтјев за субвенционисање, уз приложене рачуне за март и април 2020.године, за испоруку топлотне енергије.

Ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године, исти ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплата.

Пријава се подноси: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.

IV  Начин остваривања права по Јавном позиву

Испуњеност услова за остваривање права утврђује надлежно одјељење.

1) За додјелу субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена и накнаде за заузимање јавне површине:

 • одлуке/рјешења доносе се на крају сваког мјесеца, у складу са расположивим средствима;
 • дозначавање средстава ће бити у складу са одлуком/рјешењем.

2) За ослобађање плаћања закупнине доноси се рјешење о ослобађању плаћања закупнине, за колико мјесеци и укупан износ.

3) За субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије доноси се рјешење/одлука о ослобађању плаћања, за период и укупан износ.

Прилози:

 1. Пријавни образац за субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена
 2. Пријавни образац са субвенције за заузимање јавне површине
 3. Пријавни образац за ослобађање плаћања закупнине
 4. Пријавни образац за субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије

Број: 02-022-879/20
Датум: 06.05.2020                                                                                               

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић


Преузмите прилоге

server thailand slot zeus slot ovo slot gopay nolimit city starlight princess mahjong ways slot pg soft slot malaysia slot rusia slot china slot vietnam joker123 sabung ayam online slot pragmatic slot dana slot mahjong zeus slot slot thailand starlight princess slot pragmatic slot thailand sv388 joker123 slot zeus mahjong ways server thailand slot123 slot gacor slot dana slot thailand slot mahjong slot thailand slot maxwin slot pg soft gaming88 slot kamboja sv388 slot server jepang akun pro jepang slot server kamboja akun pro kamboja slot mahjong slot ovo slot pg soft digmaan sabung ayam online slot mania slot zeus joker123 slot gacor slot jepang slot zeus akun vip slot pragmatic slot bet 100 sv388 mahjong ways pg soft slot maxwin zeus slot slot88 sv388 slot zeus slot princess sv388 pg soft mahjong ways slot zeus starlight princess joker123 slot thailand sv388 slot dana digmaan slot olympus starlight princess slot thailand slot gacor pgsoft slot zeus mahjong ways sv388 slot pragmatic starlight princess sv388 slot pragmatic slot pg soft starlight princess rtp slot thailand slot slot kamboja slot88 joker123 slot kamboja nolimit city slot thailand slot thailand slot thailand server thailand joker123 mahjong ways slot dana slot thailand fafaslot sv388 slot zeus joker123 sv388 slot thailand pg soft mahjong ways slot zeus starlight princess rtp slot slot mania sabung ayam online slot zeus slot pragmatic slot pgsoft slot gacor 777 slot88 sv388 sabung ayam online 66kbet ying77 dewaslot ladangtoto gaming88 slot thailand slot maxwin gaming88 slot123 mahjong ways starlight princess joker123 slot pg zseus slot servee thailand 66kbet gaming88 ying77 ladangtoto dewaslot sabung ayam online slot thailand slot77 slot thailand server thailand slot88 slot maxwin slot thailand server thailand slot88 66kbet ladangtoto ying77 slot thailand slot mahjong slot88 slot zeus pg soft slot gacor maxwin sv388 joker123 ladangtoto 66kbet ying77 ladangtoto slot thailand slot thailand server thailand slot maxwin slot88 pragmatic play judi bola live casino sv388 sbobet mahjong ways pragmaticplay sv388 sv388 pragmatic play slot gacor maxwin pg soft gates of olympus mahjong ways 2 starlight princess gates of olympus joker123 sv388 pg soft slot mahjong slot dana sv388 fafaslot idn poker joker123 mahjong ways slot88 slot maxwin slot dana joker123 sabung ayam online slot gacor maxwin mahjong ways 2 pg soft pragmatic play slot zeus sabung ayam online pg soft pragmatic slot petir slot olympus slot mania fafaslot slot mania fafaslot habanero ladangtoto ying77 66kbet gaming88 slot thailand server thailand sabung ayam online slot mania slot mahjong slot bet 200 slot dana slot hoki slot x500 slot pgsoft ladangtoto slot thailand slot kamboja slot jepang slot amerika slot mahjong slot gacor 2023 slot x500 slot88 slot thailand joker123 slot mahjong sabung ayam online slot zeus slot dana slot ovo slot habanero slot jdb slot thailand slot dana slot mahjong slot zeus slot pragmatic starlight princess sabung ayam online slot ovo slot gopay slot thailand slot vietnam slot kamboja slot mahjong slot pragmatic slot pgsoft slot x500 slot petir ladangtoto slot server kamboja nolimit city digmaan slot thailand dewaslot digmaan sv388 slot joker123 mahjong ways 2 slot zeus starlight princess slot88 pg soft slot olympus 66kbet ladang toto ying77 gaming88 dewaslot slot mahjong ladang toto pg soft 66kbet ying77 ladangtoto dewaslot scv388 sabung ayam online slot dana slot thailand mahjong ways sabung ayam joker123 starlight princess slot sabung ayam online live casino ladangtoto 66kbet 66k ladangtoto 66k ladangtoto digmaan slot pragmatic slot jepang slot china slot kamboja slot rusia slot malaysia slot amerika slot thailand slot zeus slot ovo slot dana slot gopay sicbo online roulette online joker123 slot mahjong tembak ikan online joker123 live casino slot123 66k ying77 ladangtoto sabung ayam online 66k ying77 ladangtoto live casino online sabung ayam online 66k ying77 ladangtoto slot thailand ladangtoto ladangtoto sv388 ladangtoto ladangtoto ladangtoto sv388 ladangtoto sv388 66kbet ying77 gaming88 dewaslot ladangtoto ladangtoto ying77 dewaslot 66kbet ying77 66kbet ladangtoto dewaslot gaming88 slot thailand slot thailand ladangtoto 66k bet ying77bet sv388 66kbet ying77 ladangtoto 66k one ladangtoto ying77 slot maxwin 66k bet ying77bet ladangtoto slot zeus ying77 66k bet slot thailand slot thailand server thailand slot thailand server thailand server thailand server thailand slot thailand slot thailand server thailand slot thailand slot thailand server thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot gacor ladangtoto2 slot thailand server thailand ying77 bet ying77 ladangtoto 66k bet ladangtoto ladangtoto ying77 slot gacor server thailand slot88 slot gacor slot thailand slot88 slot thailand ying77 ying77 powergaming88 slot thailand sv388 joker123 slot88 ladangtoto ladangtoto ladangtoto sv388 sabung ayam online slot thailand slot maxwin sv388 pg soft mahjong ways sv388 mahjong ways 2 sv388 slot thailand 66k bet slot sv388 ladangtoto slot zeus slot gacor dewaslot ladangtoto 66k bet slot thailand slot spaceman sabung ayam online slot dana sabung ayam online sabung ayam inline slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot88 slot thailand slot pgsoft slot slot mahjong zeus slot digmaan slot mania slot pulsa jdb slot slot777 slot shopee slot thailand fafaslot nolimit city slot princess fafaslot fafa slot slot princess slot gopay slot toto slot server thailand slot thailand slot77 slot gacor slot server thailand slot thailand akun gacor slot maxwin slot gacor slot thailand slot kakek zeus Joker123 Mahjong Ways 2 Sv388 Sbobet Slot Dana Slot Thailand slot macau slot thailand slot thailand situs slot wwg slot slot thailand slot wala meron slot thailand 66k bet slot daftar judi slot online indonesia slot mahjong ways slot gacor slot mawin slot gacor slot gacor slot thailand slot thailand slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot thailand slot gacor judi slot slot thailand slot thailand slot thailand slot mahjong ways 2 slot demo pragmatic slot demo pg soft demo slot pragmatic slot gacor 4d slot pg soft pgslot pgsoft pgsoft sv388 slot88 pgsoft slot thailand slot thailand slot gacor slot ovo slot dana Situs Daftar Judi Slot Mahjong Ways 1 dan 2 PG Soft Online PG Soft : Daftar Situs Judi Slot Online Gacor Slot Kakek Zeus Daftar Link Slot Olympus Terbaru Slot Dana Daftar Judi Slot Online Indonesia Paling Gacor di Indonesia Sabung Ayam Online Sv388 Daftar Situs Judi Slot Online SLOT88 SLOT PG SOFT GACOR Bandar Slot Daftar Situs Judi Online Terbaik & Terpercaya Gacor power gaming lucky neko slot gacor slot gacor slot88 slot kakek slot pg slot kakek zeus slot dana slot maxwin slot server luar negeri slot thailand Link Daftar Situs Judi Slot Deposit Dana 20RB Tanpa Potongan Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Link Daftar Situs Judi Slot Deposit Dana 20RB Tanpa Potongan Slot Pragmatic - Link Alternatif Judi Slot Online Gacor Kakek Zeus Daftar Slot Dana Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play lucky Neko Daftar & Login Slot PG Judi Slot 88 Online Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Slot Mahjong Ways 2 Mudah Jackpot Paus di PG Soft Hari ini 2023 Lucky Neko Situs Slot Gacor Pgsoft Hari Ini SITUS SABUNG AYAM SV388 ONLINE DAFTAR LINK LOGIN APK AGEN SV388 Daftar Judi Slot Online Indonesia Paling Gacor di Indonesia powergaming88