Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење

У складу са чланом 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17), Градоначелник издаје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина Града Добој ће на 5. засједању заказаном за дан  03.04.2024.године, разматрати:

  1.  Приједлог одлуке о прихватању задужења града Добој код Европске инвестиционе банке по “Пројекту водоводa и канализациje у Републици Српској II“ у износу до 8.973.000 КМ. Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука  о прихватању задужења града Добој код Европске инвестиционе банке по “Пројекту водоводa и канализациje у Републици Српској II“, број 01-013-19/23, од 21.02.2023. године.
  2. Приједлог одлуке о прихватању задужења града Добој код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по “Пројекту модернизације водних и санитарних услуга“ , у износу од 1.400.000 КМ.