Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

СУБВЕНЦИЈА ЗА ТРОШКОВЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српке“ број: 97/16  и 36/19), члана 60. и  77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), у вези са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20), и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године, градоначелник Града Добој, доноси

О Д Л У К У

о додјели субвенције за  трошкове испоруке  топлотне  енергије пословним субјектима

Члан 1.

Овом Одлуком додјељује се субвенција за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима, а на основу Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број : 3/20), и  Јавног позива пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2, број :02-022-879/20 од 06.05.2020. године.

Члан 2.

Право на субвенцију за трошкове испоруке топлотне енергије, остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020.године, у висини обавезе, под условима и на начин регулисан Одлуком, за период од 16.03-15.04.2020. године, а ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године, иста ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплатa.

Члан 3.

Увидом у запримљене пријаве од 30.06. до 31.07.2020. године, право на субвенцију испуњавају  сљедећи привредни субјекти:

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ ФИРМЕИЗНОС
1.Књиговодствени сервис “ФИНАНС” Петровић Слободанка с.п. Добој, позив на број 2110980,42 КМ
2.Књиговодствена агенција “ЛУКИЋ” Лукић Биљана с.п. Добој, позив на број 2172297,52 КМ
3.СУР кафе бар “БУМЕРАНГ” Драган Моћић с.п. Добој, позив на број 16941126,21 КМ
4.Кафе бар “ТЕАТАР КАФЕ” Жељко Петровић с.п. Добој, позив на број 21079241,29 КМ
5.“Sport-Caffe” с.п. Николић Драган Добој, позив на број 160271.142,53 КМ
6.Фризерски салон ”ЦЕЦА” Свјетлана Шарчевић с.п. Добој127,84 КМ
7.ОД “ГЕОПРЕМЈЕР” с.п. Петровић Сњежана, Будимир Јовановић Добој, позив на број 1669150,72 КМ
8. Бутик “EM Fashion” Елвира Хозић с.п. Добој, позив на број 21712114,90 КМ
9.УР “ЧАРОБЊАК М” Младенка Алексић с.п. Добој, позив на број 21748228,54 КМ
10.Адвокат Тамара Савић, позив на број 2169663,21 КМ
11.З.Т.Р. Оптичарска радња “ДЕЛТА” Игор Чишић с.п. Добој, позив на број 16868175,58 КМ
12.Кафе-бар ”One&Only” Дејан Миљић с.п. Добој, позив на број 21695218,31 КМ
13.СУР Кафе бар “ДАВИДЕНКО” Ален Божичковић с.п. Добој, позив на број 21183325,33 КМ
14.СЗТР БУТИК “БОНИ” – радња број 1, с.п. Милаковић Рада Добој, позив на број 16479199,36 КМ
15.У.Р. “РОМАНСА” с.п. Драган Јовић Добој, позив на број 16062264,28 КМ
16.ЗТР “ЉУБУШКИЋ” Амела Љубушкић с.п. Добој, позив на број 2153498,09 КМ
17.Фризерски салон “БРАНА” Жељана Митровић с.п. Добој, позив на број 2163953,62 КМ
18.Фризерски салон “ВИШЊА” Сенада Хабибовић с.п. Добој, позив на број 1619472,77 КМ
19.Кафе бар “Perfetto”, Мирјана Башовић с.п. Добој, позив на број 21216176,18 КМ
У К У П Н О3.856,70 КМ

Члан 4.

Одобрена средства теретит ће потрошачку јединицу 0028150, група конта 414 100, подекономски код:150 039

– субвенције јавним нефинансијским субјектима.

Члан 5.

Реализација Одлуке извршиће се преносом средстава на жиро-рачун Градске топлане.                                                                 

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић