Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРВА ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

На основу члана  52. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17) и члана 74., став 4. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17), сазвана је ПРВА ВАНРЕДНА сједница Скупштине града Добој за  24. април 2020.године (петак). Сједница ће се одржати у великој сали Скупштине града Добој, са почетком у 10.00  часова.

Колегијум Скупштине за прву ванредну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи

Д Н Е В Н И   Р ЕД

 1. Разматрање нацрта Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2020. годину,
 2. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2020. годину,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о годишњем обрачуну буџета Града Добој за 2019. годину,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о ангажовању новчаних средстава за помоћ пензионерима на подручју Града Добој,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енегрије привредним субјектима на подручју Града Добоја,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о ослобађању закупнине,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје пословног простора,
 9. Разматрање приједлога Програма додјеле субвенција субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Граду Добоју,
 10. Разматрање измјене Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
 11. Разматрање  нацрта Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2020. годину,
 12. Разматрање Извјештаја о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
 13. Разматрање Информације о стању трансакционог рачуна донаторских средстава за набавку опреме и помоћ здравственим установама Града Добој на дан 22. април 2020. године,
 14. Разматрање Информације о водоснабдијевању Града Добоја у 2019. години,
 15. Разматрање Информације о утрошку електричне енергије за јавну расвјету јануар – децембар 2019. године,
 16. Разматрање Информације у вези извршавања обавеза Града Добој по питању омогућавања откупа другог одговарајућег стана носиоцима станарског права чији је стан у саставу ратом уништене зграде,
 17. Разматрање Информације о реализацији уговора о пружању јавних водних услуга на подручју Града Добоја за период 26.12.2017 – 31.12.2019. године.