Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Директни позив за суфинансирање пројекта у једној партнерској мјесној заједници (МЗ) у оквиру пројекта јачање улоге мз у Босни и Херцеговини (БиХ)- фаза II

Директни позив за подношење приједлога пројеката партнерских мјесних заједница у оквиру наградног фонда је једна од активности друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ (МЗ пројекат) којег проводи Развојни програм Уједињених народа (УНДП), а финансирају Влада Швицарске и Шведска. Циљ пројекта, чија друга фаза траје од 2020-2024. године, јесте унапређење квалитета живота становништва кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) које потпомажу активан ангажман становништва у јавном животу, и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа у чијем фокусу су људи. Циљ овог Директног позива је подршка реализацији једног приједлога пројекта у једној од 5 партнерских мјесних заједница и то МЗ Буковачке Чивчије, МЗ Костајница, МЗ Кожухе, МЗ Мала Буковица и МЗ Ритешић. Пројекти с којима се може аплицирати су искључиво приоритетни пројекти идентификовани путем организованих форума у партнерским МЗ, односно МЗ које учествују у имплементацији МЗ пројекта који имплементира УНДП.

Смјернице за овај директни позив као и потребни прилози налазе се у линковима испод теxта.

  • Критериј за реализацију једног приоритетног приједлога
  • Прилог 1. Образац пројектног приједлога
  • Прилог 2. Преглед буџета прорачуна
  • Прилог 3. Матрица логичког оквира
  • Прилог 4. План активности
  • Прилог 5. Писмо обавезе о обавезном суфинансирању од стране ЈЛС
  • Прилог 6. Писмо обавезе о додатном суфинансирању