Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ЈЕФТИЋ ДУШАН

Душан Јевтић, Грапска Доња бб, Добoј, предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС захтјев за издавање еколошке дозволе за фарму за тов пилића на локацији к.ч. бр. 96 (нови премјер) к.о. Грапска Доња, капацитета 50 000 бројлера по турнусу.

Приложене Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе, заинтересована јавност може погледати  у просторијама Одјељења за стамбено-комуналне послове, улица Св. Саве број 26 (Стара Јахорина, канцеларија број 17), у складу са члановима 39. и 88. Закона о заштити животне средине  («Сл. гласник Републике Српске» број: 71/12 и 79/15)  и на основу истих дати своје мишљење и примједбе.

Сва мишљења и примједбе достављају се у писаној форми на Одјељење за стамбено-комуналне послове до 11.06.2020. године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ