Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини

Уз мало добре воље, Добој може боље: Заједно радимо на јачању повјерења и кохезије у нашој заједници

Град Добој учествоваће ће у наредном периоду у реализацији пројекта „Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“, који финансира Еуропска унија (EU), а којег заједнички имплементирају EU, Уједињени народи (UN), Мисија OSCE-а у Босни и Херцеговини (OSCE) и Вијеће Еуропе (CoE).

Много је локалних заједница у Босни и Херцеговини у којима постоје позитивни примјери изградње повјерења, кохезије и мира, који могу послужити као узор и пракса другим заједницама, али и политичком дјеловању на вишим нивоима власти, међутим, често ти примјери пролазе незапажено. Стога је фокус овог пројекта јачање и промовисање позитивних иницијатива и активности у заједницама и подршка људима широм земље који свакодневно улажу значајне напоре у изградњу повјерења, друштвене кохезије и одрживог мира.

Пројекат укључује сарадњу с локалним властима и представницима цивилног друштва, улагања у локалну инфраструктуру, грантове за организације цивилног друштва и појединце који промовишу мир и повјерење, као и подршку локалним медијима у промовисању позитивних прича из заједнице.

„Константно опредјељење Градске управе је да буде партнер друштвеној заједници и да у сарадњи са свим грађанима Града Добој градимо животно окружење на темељима истинског помирења, повјерења и друштвене кохезије и Град Добој учинимо препознатљивим средиштем успјешних друштвених подухвата. Схватајући улогу и значај локалне управе, Градска управа Града Добој већ дуже вријеме, самоиницијативно и кроз сарадњу са разним невладиним организацијама и осталим актерима цивилног друштва, ради на остваривању и одржавању повољног животног окружења за све грађане Града Добој. Сви процеси почивају на стратешком управљању и планирању, кроз заједнички рад са друштвеним и невладиним сектором.

Са јасном намјером да изградимо боље животно окружење и створимо повољне услове за све домаће и стране предузетнике, као и младе образовање људе, што би као посљедицу имало повећање квалитета живота свих грађана, отворени смо за сваку врсту сарадње са друштвеним, невладиним и приватним сектором. Ради свега наведеног смо узели учешће и у пројекту „Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“ и надамо се успјешној и конструктивној сарадњи са свим учесницима и донаторима пројекта. Кроз сарадњу са Општинама Маглај и Жепче желимо да допринесемо успјешној реализацији заједничких и индивидуалних пројектних приједлога, који ће допринијети остваривању наших намјера и унаприједити сарадњу између локалних заједница Града Добој и Општина Маглај и Жепче за добробит свих грађана.“ – Градска управа Града Добој, Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој.

У склопу пројекта биће одржан „Дијалог заједница Добој, Маглај и Жепче“, осмишљен као платформа за потицање већег учешћа и утицаја грађана и грађанки, организација цивилног друштва, представника локалних власти и других друштвених актера на процесе и акције које доприносе јачању повјерења и друштвене кохезије. Током дијалога учесници/це ће разговарати о заједничким приоритетима, изразити проблеме и изазове у заједници, те представити потенцијална рјешења, која могу бити проведена у локалним заједницама с коначним циљем јачања повјерења и друштвене кохезије.

„Дијалог заједница Добој, Маглај и Жепче“ одржаће се 6. децембра 2022. године, у сали Опћинског вијећа Опћине Маглај (Витешка 4, 74250 Маглај), с почетком у 17 сати. Због ограниченог броја мјеста, молимо све заинтересоване да се региструју за учешће на дијалогу ОВДЈЕ.

Позивамо грађанке и грађане, организације цивилног друштва и друге друштвене актере да кроз учешће на дијалогу буду дио позитивних промјена у нашој заједници, јер уз мало добре воље, МОЖЕМО БОЉЕ!