Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Подстицаји за развој производног занатства у Граду Добоју – II ЈАВНИ ПОЗИВ 2019

Пројекат подстицаја за развој производног занатства у Граду Добоју реализује Град Добој уз подршку Пројекта економског и еколошког управљања (МЕГ), који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ).

Средства подстицаја намијењена су самосталним предузетницима који имају обавезу да путем набавке производних машина, опреме, алата и сировина створе услове за отварање најмање једног новог радног мјеста.

За реализацију Пројекта корисницима се додјељују бесповратна средства у укупном износу од 43.000,00 КМ. Корисници који испуњавају критеријуме Јавног позива могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у максималном износу до 70% од укупне вриједности инвестиционог улагања које се остварује путем њихове пријаве. Преостали износ, у минималној вриједности од 30%, обавезни су финансирати сами корисници подстицаја.

Јавни позив, смјернице за подносиоце захтјева и потребне обрасце можете преузети овдје:

  1. Јавни позив
  2. Смјернице
  3. Пријава на јавни позив (Образац 1)
  4. Буџет (Образац 2)
  5. Изјава апликанта о планираном износу суфинансирања (Образац 3)
  6. Изјава апликанта о непостојању сукоба интереса (образац 4)