Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење о организовању, провођењу и праћењу јавне расправе

Обавјештење о организовању, провођењу и праћењу јавне расправе на тему:

  • Разматрање нацрта Одлуке о буџету Града Добој за 2022. годину;
  • Разматрање нацрта Одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2022. годину;
  • Разматрање нацрта Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Добој за 2022. годину;
  • Нацрт одлуке о усвајању II ребаланса буџета Града Добој за 2021. годину;
  • Нацрт одлуке о извршењу II ребаланса буџета Града Добој за 2021. годину.

Јавна расправа одржаће се 01.12.2021. године у просторијама Велике сале Скупштине града Добој (бивши Дом војске) у 12:00 часова за сва одјељења Градске управе и кориснике буџета који се финансирају из буџета на основу закона и за остале буџетске кориснике и за представнике мјесних заједница.

Наведеној јавној расправи ће присуствовати надлежни службеници из Градске управе – Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

Матерјал за јавну расправу, можете преузети са л и н к а.