Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење пчеларима

Подсјећамо пчеларе који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака Републике Српске, да су дужни,  у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Службени гласник РС, 116/11), два пута годишње доставити податке о бројном стању пчелињих заједница, на дан 31. март и 30. септембар текуће године, у року 15 дана од дана утврђеног стања, на прописаном обрасцу (Прилог број 2). 

Пчелари достављају податке градском органу управе посредством удружења или задруге чији су чланови, а остали пчелари податке достављају директно градском органу управе.

Одјељење за пољопривреду града Добоја све податке обједињује и доставља Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

 Сугерише се Удружењу пчелара да на ову дужност подсјети своје чланове, како би податке доставили на вријеме.

Све додатне информације путем броја телефона 053-242-115.

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,

Анис Хусаковић