Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: “ИНТЕГРАЛ-ИНЖИЊЕРИНГ”

„ИНТЕГРАЛ ИНЖИЊЕРИНГ“ а.д. Лакташи предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС захтјев за издавање еколошке дозволе за погон за производњу бетонске смјесе капацитета 100m3/h и асфалтну базу капацитета 160-220 t/h на локацији Јоховац, територија Града Добоја.

Приложене Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе, заинтересована јавност може погледати  у просторијама Одјељења за стамбено-комуналне послове, улица Св. Саве број 26 (Стара Јахорина, канцеларија број 17), у складу са члановима 39. и 88. Закона о заштити животне средине  («Сл. гласник Републике Српске» број: 71/12 и 79/15)  и на основу истих дати своје мишљење и примједбе.

Сва мишљења и примједбе достављају се у писаној форми на Одјељење за стамбено-комуналне послове до 11.06.2020. године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ